Asemakaava: NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 36 Näkinkuja 7 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2055 tonttia 2 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on laajentaa tonttia nro. 2, siten että tontin autopaikat ja talousrakennukset saadaan sijoitettua tontin alueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan korttelin 2055 tontti 3 ja siihen sisältyy sitova tonttijako, jossa osoitetaan tontin 593-2-2055-3 muodostuminen.

Suunnittelualue käsittää tontin 593-2-2055-2 ja osan 2. kaupunginosan puistoalueesta ja se rajautuu Näkinkujaan ja puistoalueseen.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Hyväksytty kaavakartta

Hyväksytty kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1: Asemakaavan seurantalomake
Liite 2: Vastineraportti
Liite 3: Tonttijakokartta