Asemakaava: NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Näkinkuja 7 asemakaavamuutos on tullut vireille ja muutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 26.4.2021 – 25.5.2021 välisen ajan.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kaavat ovat nähtävillä vain erikseen sovittaessa teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Yhteydenotot puh. 050 354 7180.

Mahdolliset lausunnot ja muistukset pyydetään toimittamaan 25.5.2021 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2055 tonttia 2 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on laajentaa tonttia nro. 2, siten että tontin autopaikat ja talousrakennukset saadaan sijoitettua tontin alueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan korttelin 2055 tontti 3 ja siihen sisältyy sitova tonttijako, jossa osoitetaan tontin 593-2-2055-3 muodostuminen.

Suunnittelualue käsittää tontin 593-2-2055-2 ja osan 2. kaupunginosan puistoalueesta ja se rajautuu Näkinkujaan ja puistoalueseen.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus

Kaavaehdotuksen kartta

Kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Ehdotusvaihe)
Liite 1: Asemakaavan seurantalomake
Liite 2: Vastineraportti
Liite 3: Tonttijakokartta