Asemakaava: NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Näkinkuja 7 asemakaavan muutos on tullut vireille. Asemakaavamutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 1.3.2021. – 31.3.2021 välisen ajan.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kaavat ovat nähtävillä vain erikseen sovittaessa teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Yhteydenotot puh. 050 354 7180.

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 31.3.2021 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2055 tonttia 2 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on laajentaa tonttia nro. 2, siten että tontin autopaikat ja talousrakennukset saadaan sijoitettua tontin alueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan korttelin 2055 tontti 3 ja siihen sisältyy sitova tonttijako, jossa osoitetaan tontin 593-2-2055-3 muodostuminen.

Suunnittelualue käsittää tontin 593-2-2055-2 ja osan 2. kaupunginosan puistoalueesta ja se rajautuu Näkinkujaan ja puistoalueseen.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

Kaavaluonnoksen kartta