Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Pertinkujan alueen asemakaavamuutoksen tarkennettu ehdotus on julkisesti nähtävillä 21.10. – 20.11.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset asemakaavamuutoksen ehdotuksesta pyydetään toimittamaan 20.11.2019 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maan-käyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Pertinkujan alueen akm kaavakartta, 2. ehdotus
Pertinkujan alueen akm kaavaselostus, 2. ehdotus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1_  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2_  Poistuva asemakaava 
Liite 3     Kaavan tasohavainnepiirros
Liite4a_kulttuuriympäristöselvitys_FCG_20161201_muokattu_18.10.2019
Liite 4b_Inventointi – rakennuslomake – 01_Kaupungintalo_täydennys_21.6.2018
Liite 5_  Luontoselvitys_Tahiniemi_täydennetty
Liite 6a_Hule-raportti_100117
Liite 6b_Hulevesiselvitys_Pertinkuja_170110_A3 
Liite 7     Palauteraportti
Liite 8    Asemakaavan seurantalomake

Kuntotutkimus, Pieksämäen kaupungintalo
Päätös kaupungintalon rakennussuojeluasiasta tehtyyn valitukseen
Inventointi – rakennuslomake – 02_Savon Solmu_20161201