Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.6.2022 § 84 asettaa Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen 4.tarkennetun ehdotuksen julkisesti nähtäville 14.6.2022 -12.8.2022 väliselle ajalle.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 14.6-1.7 ja 25.7-12.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, 4.7-22.7 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 12.8.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavalla suojellaan seitsemän rakennusta, joista kaksi on jo ennestään asemakaavalla suojeltuja.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus

Kaavaehdotus (2.6.2022)
Kaavaselostus liitteineen (2.6.2022)