Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot.

Vireillä olevan Pertinkujan alueen asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa ollut käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 18.12.2018. Tekninen lautakunta päätti palauttaa asemakaavaehdotuksen uuteen valmisteluun kaavaehdotuksessa olevien ristiriitaisuuksien takia.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Luonnosvaiheen_kaavakartta vaihtoehto A_Pertinkuja_akm
Luonnosvaiheen_kaavakartta vaihtoehto B_Pertinkuja_akm
Luonnosvaiheen_kaavaselostus   Pertinkujan_akm li

 

Liite1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite2_Poistuva asemakaava
Liite3a_Tasohavainne_3000_veA
Liite3b_Tasohavainne_3000_veB
Liite4a_Kulttuuriympäristöselvitys_FCG_20161201
Liite4b_Inventointi – rakennuslomake – 01_Kaupungintalo_täydennys_20180621
Liite5_Luontoselvitys_Tahiniemi_täydennetty_res 150
Liite6a_Hule-raportti_100117
Liite6b_Hulevesiselvitys_Pertinkuja_170110_A3

Kuntotutkimus, Pieksämäen kaupungintalo
Päätös kaupungintalon rakennussuojeluasiasta tehtyyn valitukseen
Inventointi – rakennuslomake – 02_Savon Solmu_20161201