Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen tarkennettu ehdotus on julkisesti nähtävillä 3.6. – 5.7.2019 välisen ajan teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin nettisivuilla www.pieksamaki.fi  >  Palvelut  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 5.7.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus

Pertinkujan alueen akm kaavakarttaehdotus, tarkennettu
Pertinkujan alueen akm kaavaselostusehdotus, tarkennettu

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1_  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2_  Poistuva asemakaava 
Liite 3_  Tasohavainnekuva 
Liite 4a_Kulttuuriympäristöselvitys_FCG_20161201
Liite 4b_Inventointi – rakennuslomake – 01_Kaupungintalo_täydennys_20180621
Liite 5_  Luontoselvitys_Tahiniemi_täydennetty
Liite 6a_Hule-raportti_100117
Liite 6b_Hulevesiselvitys_Pertinkuja_170110_A3 
Liite 7     Palauteraportti 
Liite 8    Asemakaavan seurantalomake

Kuntotutkimus, Pieksämäen kaupungintalo
Päätös kaupungintalon rakennussuojeluasiasta tehtyyn valitukseen
Inventointi – rakennuslomake – 02_Savon Solmu_20161201