Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 3. EHDOTUS NÄHTÄVILLE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot.

Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen 3. ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 17.3.2020 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus

Pertinkujan alueen akm kaavakartta, 3. ehdotus
Pertinkujan alueen akm kaavaselostus, 3. ehdotus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2: Poistuva asemakaava 
Liite 3: Kaavan tasohavainnepiirros
Liite4a: Kulttuuriympäristöselvitys_FCG_20161201_muokattu_18.10.2019
Liite 4b: Inventointi – rakennuslomake – 01_Kaupungintalo_täydennys_21.6.2018
Liite 5: Luontoselvitys_Tahiniemi_täydennetty
Liite 6a: Hulevesiselvitys_100117
Liite 6b: Hulevesisuunnitelma_Pertinkuja_170110_A3 
Liite 7: Palauteraportti
Liite 8: Asemakaavan seurantalomake
Viranomaisneuvottelu 13.12.2019

Kuntotutkimus, Pieksämäen kaupungintalo
Päätös kaupungintalon rakennussuojeluasiasta tehtyyn valitukseen
Inventointi – rakennuslomake – 02_Savon Solmu_20161201