Asiointi OmaKannassa laajenee Eloisan terveyspalveluissa

Etelä-Savon hyvinvointialueen terveyspalveluissa asioivien lapsiperheiden mahdollisuudet OmaKanta-palvelussa asiointiin ovat laajentuneet. Eloisan tietojärjestelmäuudistusten myötä huoltajat voivat nähdä huollettaviensa resepti- ja terveystietoja OmaKannassa 18 ikävuoteen asti. Aiemmin tiedot ovat näkyneet 10 ikävuoteen asti.

Alle 18-vuotiaiden terveystietojen näkyminen huoltajille tai muille alaikäisen puolesta asioiville terveydenhuollossa, apteekissa tai OmaKannassa perustuu terveydenhuollon ammattilaisen arvioon alaikäisen kyvystä päättää omasta terveydenhoidostaan. Merkinnän alle 18-vuotiaiden päätöskyvystä potilastietojärjestelmään voi tehdä ainoastaan terveydenhuollon ammattilainen.

Alle 18-vuotias voi myös itse asioida OmaKannassa, jos hänellä on valmius sähköiseen tunnistautumiseen.

Alaikäisen puolesta asioinnista OmaKannassa voi lukea lisää täältä: https://www.kanta.fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

Kanta-informointi ja uusi luovutuslupa

OmaKantaan on 30.11.2023 jälkeen lisätty ilmoitus tietojesi käytöstä ja tietojen uudistuneesta luovutusluvasta sinua hoitavien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Jos et ole 30.11.2023 jälkeen lukenut ja kuitannut Kanta-informointia OmaKannassa, kirjaudu sisään osoitteessa kanta.fi. Lue ilmoitus ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää OmaKantaa normaalisti.

Myös OmaKannan potilastietojen luovutuslupa on päivittynyt. Kanta-informoinnin kuittaamisen jälkeen pääset päivittämään luovutuslupasi toistaiseksi voimassa olevaksi.

Uusi luovutuslupa koskee myös niitä tietoja, jotka eivät ole Kannassa, esimerkiksi paperisia kirjauksia. Päivittämällä luovutuslupasi OmaKanta-palvelussa sallit hoitoosi osallistuvien tahojen välisen tietojen luovuttamisen esimerkiksi hyvinvointialueelta toiselle tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä myös sellaisille tiedoille, jotka eivät ole Kannassa.

Lisätietoa Kanta-palveluiden uudistuneesta luovutusluvasta: https://www.kanta.fi/usein-kysyttya-suostumus-ja-kiellot