Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Pieksämäen alueella Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntakaavasta löytyy Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilta.