Asemakaavoitus

ASEMAKAAVA ON YKSITYISKOHTAISIN KAAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA

Asemakaavoituksella määritetään alueiden käyttöä ja rakentamista sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita, esimerkiksi asuin-, teollisuus-, katu- ja viheralueiden sijainti, koko ym. seikat.

Asemakaava tai asemakaavan muutos voi käsittää yhden tontin tai laajemman alueen esim. korttelin, kaupunginosan tai niiden osia. Asemakaavan muutosta haetaan teknisen toimen maankäytöstä kaavoituspäälliköltä. Asemakaavan muutoksesta peritään kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen maksu. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään kaavoitus-/maankäyttösopimus kaavatyön yhteydessä.

Asemakaavaan sisältyy asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, joka on kooste asemakaavan laatimisen tavoitteista ja vaiheista sekä erilaisista taustaselvityksistä.

Pieksämäen kaupungin alueella on useita asemakaavoja muutoksineen.

Pieksämäen kaupungin ajantasa-asemakaavan löydät kaupungin karttapalvelusta. Karttapalvelussa voit tarkastella myös asemakaavan kaavamääräyksiä.

Pieksämäen 1. asemakaava vahvistettiin 10.11.1937, kaavan laati Otto I. Meurman.
1. asemakaavan pinta-ala oli 457 ha.