Kaavoituskatsaus

KAAVOITUSKATSAUKSEEN KOOTAAN VUOSITTAIN KÄYNNISSÄ OLEVAT JA LÄHIAIKOINA VIREILLE TULEVAT KAAVA-ASIAT

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus on teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä 22.2.2024

Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa ja siinä esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaavoituskohteet ja niiden käsittelyvaiheet sekä ne kaupungin päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitustyön lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaava-alueiden rajat voivat käsittelyn aikana tarkentua. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Uusia kaavoitushankkeita tulee jatkuvasti. Ne saattavat liittyä kiireellisiin toteuttamishankkeisiin ja voivat siksi mennä kaavoituskatsauksessa aiemmin esitettyjen kaavojen ohi. Kaavoituskatsausta pyritään täydentämään ennen seuraavan katsauksen julkaisemista.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Pieksämäen kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Pieksämäen kaupungin kaavoituskatsaus 2023