Kaavoituskatsaus

KAAVOITUSKATSAUKSEEN KOOTAAN VUOSITTAIN KÄYNNISSÄ OLEVAT JA LÄHIAIKOINA VIREILLE TULEVAT KAAVA-ASIAT

Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa ja siinä esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaavoituskohteet ja niiden käsittelyvaiheet sekä ne kaupungin päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitustyön lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaava-alueiden rajat voivat käsittelyn aikana tarkentua.

Uusia kaavoitushankkeita tulee jatkuvasti. Ne saattavat liittyä kiireellisiin toteuttamishankkeisiin ja voivat siksi mennä kaavoituskatsauksessa aiemmin esitettyjen kaavojen ohi. Kaavoituskatsausta pyritään täydentämään ennen seuraavan katsauksen julkaisemista.

Kaavoituskatsaus 2022