Maankäyttösopimus

MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET KUNNAN JA MAANOMISTAJAN VÄLILLÄ 

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman maa-alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista.

Kaavojen sisällöstä ei maankäyttösopimuksella voida sopia. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä vasta sen jälkeen kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maankäytön yksikkö vastaa sopimusneuvotteluista.