Maankäytön maksut

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 12.2.2020 § 7 mm. asemakaavan laatimisesta, tonttijaon laatimisesta, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksistä, ranta-asemakaavoista, työajasta, viranomaisen suorittamasta kuulemisesta sekä lausunnoista perittävät korvaukset.

Liitteenä olevaan taksaluetteloon on koottu kaikki 1.3.2020 voimaantulleet maankäytön palveluista perittävät maksut lukuun ottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai ELY-keskus.

Maankäytön maksut 1.3.2020 alkaen