Yleiskaavoitus

Yleiskaava sijoittuu kaavoituksen tasoilla maakuntakaavan ja asemakaavan väliin. Yleiskaavoituksella luodaan alueille eri toimintojen yleispiirteisiä suunnitelmia ja kehityksen periaatteita. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai kunnan osa-aluetta, jolloin kyseessä on osayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavojen laatimista. Yleiskaavoja laaditaan myös ranta-alueille, jolloin rantayleiskaava tai rantaosayleiskaava voi olla hyvin tarkastikin rakentamista ohjaava.

Yleiskaavoja löydät valmiiden kaavojen osion alta.