Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 18.03.2024

Asemakaava: TUOPON ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024 § 5. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.4.2024. Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopon alueella. Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vt. tekninen johtaja, puh. 044 588... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.09.2023

Asemakaava: KUKKAROMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kukkaromäen alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2023 37 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 2.11.2023. Asemakaavan muutos koskee Kukkaromäen (12) kaupunginosan kortteleita 1-44, sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajamaan, Kukkaromäen kaupunginosaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 km päässä Pieksämäen keskustasta koilliseen. Suunnittelu-alue on pääosin asuinaluetta, joka rajautuu tie-... Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.12.2022

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Pertinkujan alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022 67 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 22.12.2022. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavalla suojellaan seitsemän rakennusta,... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2022

Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.6.2022 36 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2022. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi. Rantaosayleiskaava laaditaan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 02.05.2022

Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.5.2022 § 24 Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 16.6.2022. Asemakaavamuutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta. Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja... Lue lisää

Valmiit kaavat / 13.12.2021

Asemakaava: LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 112 Linnatie 20-22 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.1.2022. Asemakaava laaditaan Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman länsiosassa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Alue on noin kahdeksan kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää kiinteistö 593-402-9-110 ja osa kiinteistöstä 593-435-9-103. Alue rajautuu Linnatiehen, Lampitiehen, Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen, Sirutiehen sekä kortteleita 408... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.09.2021

Asemakaava: KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90)

KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90) Koukkulahden ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 § 82. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2021. Ranta-asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Pieksämäen luoteisosassa Ahveninen-järven rannalla, valtatien 9 läheisyydessä, ja se koskee tilaa 593-415-2-90. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Koukkulahden ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa, muuttaa käyttötarkoitusta sekä nostaa rakennusoikeutta pinta-alan suurentamisen suhteessa. Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä,... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.09.2021

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 § 81. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2021. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää... Lue lisää

Valmiit kaavat / 07.06.2021

Asemakaava: VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 35 Vilhulantie 1 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021. Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 96 tonttia 3 (osa kiinteistöstä 593-435-3-169). Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa asemakaavan mukainen autopaikkojen korttelialue (LPA) toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Suunnittelualue sijaitsee Pieksämäen kaupungin Naarajärven palvelukeskittymän alueella. Alue... Lue lisää

Valmiit kaavat / 07.06.2021

Asemakaava: TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 37 Tukikohdantie 14 ja Vanha Jyväskyläntie 12 asemakaavan muutokset. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021. Asemakaavamuutokset laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman länsipuolelle, noin 2,4 kilometriä ydinkeskustasta lounaaseen. Vanha Jyväskyläntie 12 suunnittelualue rajautuu etelä-, itä- ja pohjoispuolelta katualueisiin Vanha Jyväskyläntie – Ilmarintie –... Lue lisää

Valmiit kaavat / 07.06.2021

Asemakaava: NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

NÄKINKUJA 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 36 Näkinkuja 7 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021. Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2055 tonttia 2 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on laajentaa tonttia nro. 2, siten että tontin autopaikat ja talousrakennukset saadaan sijoitettua tontin alueelle.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 08.12.2020

Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3

ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3 Asemakaavan muutos osoitteessa Häyrisentie 3, tontti 593-1-89-3, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 8.12.2020 § 108 ja päätös on tullut voimaan 25.1.2021. Alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, rajautuen Häyrisentiehen ja Lampolahdenkatuun sekä Kauppatoriin. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa alueen pysäköinnin mitoitusta vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta ja nykyisiä mitoitusohjeita. Asemakaavan muutos on... Lue lisää

Valmiit kaavat / 09.11.2020

Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

  ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA ON HYVÄKSYTTY JA LAINVOIMAINEN   Asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11.2020 § 40  ja valtuuston päätös on tullut voimaan 17.12.2020. Asemakaavan muutoksella kumotaan vanhentunut ja toteutumaton osa asemakaavaa. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 08.06.2020

Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

  LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2020 § 31 Löytynlammen ranta-asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 6.8.2020. Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rakentamattomien loma-asuntopaikkojen rakennusoikeuden lisääminen, rakennuspaikkojen sijainnin tarkastelu sekä selvittää mahdollisuutta käyttää osaa rakennuspaikoista myös ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalueiksi. Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen ja maankäyttöinsinööri... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.04.2020

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

  ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS   Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2020 § 17 Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ja päätös on lainvoimainen 4.6.2020. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO). Lisätietoja antavat Pieksämäen kaupungilta kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.  ... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.04.2020

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

  VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2020 § 16 Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen. Päätös on lainvoimainen 4.6.2020. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä. Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.05.2019

Asemakaava: KAUPPAKATU – TALLIKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS

  KAUPPAKATU-TALLIKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS    Asemakaavan muutos Kauppakatu – Tallikatu alueelle on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.5.2019 § 19. Päätös on tullut voimaan 27.6.2019. Kaavoitettava alue sijoittuu Pieksämäen kaupungin ydinkeskustaan, kauppatorin viereen, Kauppakadun ja Tallikadun väliselle alueelle. Alue on kokonaisuudessaan ennestään rakennettua kaupunkialuetta ja käsittää 1. kaupunginosan korttelissa 96 sijaitsevat tontit 3, 14 ja... Lue lisää

Valmiit kaavat / 12.03.2019

Asemakaava: KANGASKADUN JA VANHAN MIKKELINTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  KANGASKADUN JA VANHAN MIKKELINTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS   Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 12.3.2019 § 30. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 25.4.2019. Pieksämäen kaupungin aloitteesta käynnistyneellä Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalueen asemakaavan muutoksella laajennetaan katualuetta puistoalueille alueen liikennöinnin parantamiseksi. Tavoitteena on kehittää risteysalueen käytön sujuvuutta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.03.2019

Asemakaava: SEUNALANTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  SEUNALANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS     Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Seunalantien kaavamuutoksen kokouksessaan 11.3.2019 § 5 ja päätös on tullut voimaan 25.4.2019. Asemakaavamuutos on laadittu Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman alueelle. Alue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alue rajautuu lännessä Vilhulantiehen, idässä Seunalantiehen, etelässä Jyväskyläntiehen ja pohjoisessa puistoalueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Suunnittelualue käsittää osat tiloista... Lue lisää

Valmiit kaavat / 17.12.2018

Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5

  ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5   Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 74 hyväksynyt tarkennetun asemakaavanmuutoksen, Sylvinkuja 5 (Sylvi Kekkosen puisto). Päätös on lainvoimainen 26.1.2019. Kaavamuutosalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin 5. kaupunginosassa Pappilanmäellä, osoitteessa Sylvinkuja 5, noin 2,5 km päässä kaupungin keskustasta. Tontilla on Iso-Pappilan päärakennus piharakennuksineen. Asemakaavamuutoksella on muutettu Iso-Pappilan päärakennuksen ympärillä olevaa hoidettua piha-aluetta puistoalueeksi, joka on nimetty... Lue lisää

Valmiit kaavat / 17.12.2018

Yleiskaava: SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4

  SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4   Sorsaveden rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Kopolanniemi 593-452-6-40 ja Sinisorsa 593-452-6-4 on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.12.2018 § 75. Päätös on tullut voimaan 26.1.2019. Kaavamuutosalue sijaitsee Tossavalansaaren kylässä Sorsaveden länsirannalla Murniemessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Sorsaveden rannalla oleva loma-asuntoalue (RA) rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta n. 600 metriä pohjoiseen päin.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 18.09.2018

Asemakaava: TOSSAVALANSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILALLA KÄPÄLÄMÄKI 593-452-1-1

  TOSSAVALANSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILALLA KÄPÄLÄMÄKI 593-452-1-1 Tossavalansaaren ranta-asemakaavan muutos tilalla Käpälämäki, 593-452-1-1, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa 18.9.2018 § 99 ja on tullut lainvoimaiseksi 13.11.2018. Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Tossavalansaaren kylässä Syvänsin länsirannalla Juurikkaselällä. Ranta-asemakaavan muutoksella muutetaan Tossavalansaaren ranta-asemakaavan mukainen lomarakennuspaikka omakotitalon rakennuspaikaksi. Muu ranta-asemakaava –alue jää nykyiseen käyttötarkoitukseen lomarakennuspaikoiksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.06.2018

Yleiskaava: MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA     Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 § 29 Maaveden rantaosayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen. Valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.7.2018. Maaveden rantaosayleiskaava sijoittuu Maaveden ja Längelmäenjärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille Pieksämäellä. Rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen, joka mahdollistaa jatkossa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava ei koske jo asemakaavoitettuja tai ranta-asemakaavoitettuja alueita. Maaveden rantaosayleiskaavan tavoitteena on ohjata ja... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.12.2017

Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 11.12.2017 ja valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 6.8.2020. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2017

Asemakaava: HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2017 HYVÄKSYMÄ HUVILAKADUN JA HIEKANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARKENNETTU EHDOTUS ON TULLUT LAINVOIMAISEKSI 5.8.2017   Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2017 § 61 hyväksynyt Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2017. Huvilakadun ja Hiekanpään alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää Hiekanpään aluetta ihmisen koko elämänkaaren huomioivana, eri ikä- ja väestöryhmille toimintoja yhdistävänä ja palvelevana kokonaisuutena.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2017

Asemakaava: NIKKARILAN ASEMAKAAVA

  PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2017 HYVÄKSYMÄ NIKKARILAN ASEMAKAAVAN TARKENNETTU EHDOTUS ON TULLUT LAINVOIMAISEKSI 5.8.2017  Nikkarilan asemakaavan tarkennettu ehdotus osille tiloja Nikkarilanharju, 593-403-1-18 ja Ukonharju, 593-403-2-92, on hyväksytty 6.6.2017 § 60 Pieksämäen kaupunginvaltuustossa. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2017. Kaava-alue sijaitsee Pieksämäen kaupungin itäpuolella noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Aloite alueen kaavoituksesta on tullut alueen omistavalta Matti ja Liisa Koti Oy:ltä. Asemakaavoituksen tarkoituksena on... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.04.2017

Asemakaava: VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

  VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3,  ASEMAKAAVA  JA  ASEMAKAAVAN MUUTOS  HYVÄKSYTTY   Asemakaava on laadittu Pieksämäen kaupungin länsipuolelle noin 2,5 km päähän ydinkeskustasta osalle tilaa Pajula, 593-402-15-2 ja asemakaavaa on muutettu kortteleissa 593-4-57 ja 593-4-58.  Alue rajautuu lännessä teollisuus- ja liikerakennusten alueeseen, idässä teollisuustonttiin, etelässä Pieksämäki-Jyväskylä – rautatiehen ja pohjoisessa Länsiväylään. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa Länsiväylän varressa olevalle alueelle liikerakennusten... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA PORSASKOSKEN KANSAKOULU 593-417-3-3 JA KOULURANTA 593-417-3-10

  Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi Rantaosayleiskaavan muutosalue, tilojen Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 alue, sijaitsee Pitkäsjärven itärannalla Haukivuorentien varrella. Alueella on ollut voimassa Naarajärven alueen rantaosayleiskaava. Kaavamuutoksessa osa loma-asuntoalueesta (RA)  muuttuu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Retkeily- ja ulkoilualue on tarkoitettu Naarajoen melontareitin... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Asemakaava: LÄNSIVÄYLÄ 34 JA HELMINTIE 1, ASEMAKAAVAN MUUTOS

  Länsiväylä 34 ja Helmintie 1, asemakaavamuutos on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi  Asemakaavamuutoksella muodostuu Länsiväylän varressa oleville alueille liikerakennusten korttelialueet. Helmintie 1:n alue sijaitsee Länsiväylän, Helmintien ja Kaaritien rajaamalla alueella. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa tonttia. Länsiväylä 34:n kohdalla asemakaavamuutoksella on tarkoitus yhdistää erilliset korttelialueet. Samalla tarkistetaan molempien alueiden rakennusoikeuksia. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa osoitetut aluetta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN TILALLA PEKOLA 593-434-1-42

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Pekola 593-434-1-42 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 13.4.2016 § 20 päätöksen rantaosayleiskaavan muuttamisesta tilalla Pekola, 593-434-1-42. Kaavamuutosalue sijaitsee Venetmäen kylässä, järven Kivinen etelärannalla, Järvisuomentien varrella. Alueella on ollut voimassa Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava. Aloite kaavamuutoksesta on tullut tilan Pekola omistajalta. Rantaosayleiskaavamuutoksessa siirretään Kivisen rannalla kaksi loma-asuntoalueen (RA) rakennuspaikkaa Vanajan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Asemakaava: HEIKINLAMMENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 22A, JÄPPILÄ

  Heikinlammentien asemakaavan muutos Jäppilässä, korttelissa 22A, on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi   Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 28.6.2016 § 46 päätöksen asemakaavan muuttamisesta Jäppilän taajamassa Heikinlammentien alueella korttelissa 22A sekä osassa puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pieksämäen kaupungin Jäppilän (30) asemakaava-alueen kortteli 25. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1450 k-m2 suuruisen palvelutalon rakentaminen korttelin rakentamattomalle alueelle. Aloite asemakaavamuutokseen on... Lue lisää

Valmiit kaavat / 08.11.2016

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

  Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Jurva, 593-410-6-119 Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.2.2016 § 18 käynnistää Naarajärven rantaosayleiskaavan muuttamisen tilalla Jurva, 593-410-6-119. Tilan Jurva, 593-410-6-119, omistaja on tehnyt aloitteen Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muuttamisesta omistamansa tilan kohdalla. Rantaosayleiskaavan muutoksella siirretään Pieni-Naakkima – järven rannalla yksi rakennuspaikka Naarajärven alueen rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta etelämmäs ja muutetaan rakennuspaikan käyttötarkoitus erillispientaloasumiseen... Lue lisää

Valmiit kaavat / 01.03.2016

Asemakaava: TUOMAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS NAARAJÄRVEN KAAVAKORTTELISSA 8

  Asemakaavamuutos Tuomaantien alueella Naarajärvellä kaavakorttelissa 8 on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2016 § 28 ja on tullut voimaan 8.4.2016. Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idästä ja etelästä Tuomaantiehen, lännestä Jukolantiehen ja pohjoisesta kortteliin 5. Alueella sijaitsee kaksi jo rakennettua pientalotonttia. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata korttelin 8 rajausta niin, että korttelialueen asuinrakennukset sijoittuvat tontti- ja rakennusalueille. Samassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.01.2016

Yleiskaava: KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

PIEKSÄMÄEN KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE   Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2012. Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia kaupungin strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman alueelle eli kantakaupunkiin ja Naarajärvelle sekä niiden potentiaalisille laajentumisalueille. Strategisessa osayleiskaavassa osoitetaan maankäytön päätoiminnot ja kehittämisen painopistealueet. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 10.11.2015

Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVA

  Sarvikankaan ranta-asemakaava on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuustossa 10.11.2015 § 69 ja on tullut lainvoimaiseksi 18.12.2015. Sarvikankaan ranta-asemakaava koskee Pieksämäen kaupungin alueella olevia tiloja Sarvikangas 3, 593-402-1-122, Nukkukivi, 593-402-14-5 ja Lahnasenmaa, 593-431-14-2 Iso-Lahnasen ja Valkeisen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.   Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kuulutus voimaantulosta Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kartta Sarvikankaan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

Itämäen ranta-asemakaava Itämäen ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Itämäki, 593-431-10-20, on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.9.2015 § 56 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla muodostuu alueelle loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita. Itämäen ranta-asemakaavan kartta Itämäen ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kumpulan ranta-asemakaava Kumpulan ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Kumpula II, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 28.9.2015 § 57 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla alueelle muodostuu loma-asuntojen korttelit 1 – 4, maa- ja metsätalousalueita sekä energiahuollon aluetta. Kumpulan ranta-asemakaavan kartta Kumpulan ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: KAARITIE, KORTTELI 593-4-52, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 29 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutos koskee 4. kaupunginosan (Länsirinne) korttelin 52 tontteja 9 ja 10. Asemakaavamuutoksella muodostuu 4. kaupunginosan korttelin 52 kaavatontit 14 ja 15 sekä katualuetta muuttamalla tonttien 9 ja 10 Kaaritielle johtavat sisäiset kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. Tonttien käyttötarkoitus pysyy samana teollisuus-  ja liikerakennusten korttelialueena (TL)... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: HARJUKATU 41, TONTTI 593-2-16-15, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 30 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutosalue, tontti 593-2-16-15, sijaitsee Kontiopuistossa osoitteessa Harjukatu 41 ja sen pohjoispuolella on Kaakinmäenkadun varrella huoltamo, etelä- ja itäpuolella on omakotialuetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa sen, että tontille voidaan rakentaa rivitalo, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin (AP). Tontin rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan korttelin yleistä aluetehokkuutta. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_12_Harjukatu... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: JOROISTENTIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS

Joroistentien alueen asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 31 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen rautatien itäpuoleisen osan kaupunkikuvaa ja toimintoja. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan rautatieaseman ympäristön kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavamuutos 2012 sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö 2012. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_voimaantulokuulutus Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavakartta Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavaselostus  ... Lue lisää

Valmiit kaavat / 16.04.2014

Asemakaava: METSÄKAARI 12, TONTTI 593-2-35-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  Asemakaavamuutos tontille 593-2-35-11 on hyväksytty 16.4.2014 ja tullut lainvoimaiseksi 2.10.2015. Asemakaavan muutoksella laajennetaan asemakaavan osoittamaa tontin rakennusalaa Kaakinmäenkadun suuntaan sekä tontin takarajalle päin rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen pysyessä samana. Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoskartta Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavaselostus Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoksen voimaantulokuulutus     Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.01.2014

Asemakaava: TORIKADUN ALUE, OSA KORTTELEITA 85 JA 86, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 21.1.2014 ja on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää ja tiivistää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa mm. muuttamalla 1. kaupunginosan korttelin 85 tontin 13 kaavamerkintä tontilla olevan rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi kerrostalojen korttelialuemerkinnäksi, mahdollistamalla tontin 18 kohdalla useampikerroksisten asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten rakentaminen sekä korttelin 86 tontille 3 majoituspalvelujen rakentaminen.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.12.2012

Asemakaava: VANHA VARIKKOALUE YMPÄRISTÖINEEN, ASEMAKAAVAMUUTOS

Vanhan varikkoalueen ja ympäristön asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2012 § 71 ja on saanut lainvoiman 18.1.2013. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 99, osat kortteleita 96 ja 109 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa, palveluja ja matkailua. Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen kartta Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen selostus Lue lisää

Valmiit kaavat / 13.03.2012

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Naarajärven alueen rantaosayleiskaava Rantaosayleiskaavan alue käsittää Naarajärven taajaman etelä- ja länsipuoliset ranta-alueet taajaman asemakaava-aluetta lukuunottamatta. Naarajärven rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennusluvat voidaan pääsääntöisesti myöntää rantaosayleiskaavan perusteella. Naarajärven alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuustossa 7.6.2011 sekä 13.12.2011 oikaisukehotuksen johdosta. Pieksämäen kaupunginhallitus on 13.3.2012 määrännyt Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Asemakaava: KESKUSKATU 17-19, TONTTI 593-1-84-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  1. kaupunginosan korttelin 84 tonttia 11 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 7 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Asemakaavamuutosalue, tontti 11 korttelissa 84 sekä yleinen pysäköintialue, sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa rajautuen katuihin Keskuskatu, Lampolahdenkatu ja Savontie. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin 593-1-84-11 Lampolahdenkadun puoleisen rakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella sekä tontilla sijaitsevien molempien rakennusten käyttö asuin- ja liiketiloina. Tontin rakennusoikeutta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Yleiskaava: KESKUSTAN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA

  Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 5 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Keskustan eteläosan osayleiskaavan tarkoituksena on Pieksämäen eteläisen keskustan ja lähialueiden yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa osoitetaan tavoitellun kehityksen mukaiset maankäytön periaatteet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun perustaksi. Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ratkaistaan suuntaviivoja alueen maankäytölle ja liikennejärjestelmälle.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 15.03.2005

Yleiskaava: SORSAVEDEN, SYVÄNSIN JA SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 28. Kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2005 § 144 rantaosayleiskaava on tullut voimaan oikeusvaikutteisena muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan. Kuopion hallinto-oikeuden 17.7.2006 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 9.1.2008 tekemien päätösten mukaan Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 18.12.2003

Yleiskaava: VIRMASJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Virmasjärven rantaosayleiskaava   Virmasjärven rantaosayleiskaava on hyväksytty Virtasalmen kunnanvaltuustossa 18.12.2003 § 40. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2006 kumonnut kaavakarttaan yhtenäisellä punaisella viivalla rajatun alueen.   Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavakartta, yhtenäisellä punaisella viivalla rajattu alue kumottu Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset                 Lue lisää

Valmiit kaavat / 12.12.2000

Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVA

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava   Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen maalaiskunnan valtuuston kokouksessa 12.12.2000 § 44. Kaava-alue sijoittuu Vanajan, Kivisen ja Vihtasen järvien sekä Imulammen alueille. Hankasalmen ja Rautalammin kunnat ovat rajanaapureita.   Vanaja ja ympäristö, Vihtanen ja Imulampi, kaavakartta 1 Vanaja ja ympäristö, Vanaja ja Kivinen, kaavakartta 2 Vanaja ja ympäristö, kaavamerkinnät       Lue lisää

Valmiit kaavat / 29.01.1997

Yleiskaava: AHVENISEN, ISO-TERVASEN YM. RANTAYLEISKAAVA

Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava on vahvistettu 29.1.1997 Etelä-Savon ympäristökeskuksessa. Alue käsittää noin 45 järveä ja lampea, joista osa sijaitsee osittain nykyisen Pieksämäen kaupungin (silloisen Pieksämäen maalaiskunnan) puolella.   Ahveninen, Iso-Tervanen ym. kaavakartta             Lue lisää