Asemakaava: KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90)

KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90)

Koukkulahden ranta-asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 1.7.2021 – 20.8.2021 välisen ajan ja se on seuraavaksi kaupungin hallituksen kokouksessa käsiteltävänä 30.8.

Kaavoitettava alue sijaitsee Pieksämäen luoteisosassa Ahveninen-järven rannalla, valtatien 9 läheisyydessä, ja se koskee tilaa 593-415-2-90. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Koukkulahden ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa, muuttaa käyttötarkoitusta sekä nostaa rakennusoikeutta pinta-alan suurentamisen suhteessa.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineraportti