Yleiskaava: VIRMASJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

 

Virmasjärven rantaosayleiskaava

 

Virmasjärven rantaosayleiskaava on hyväksytty Virtasalmen kunnanvaltuustossa 18.12.2003 § 40.

Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2006 kumonnut kaavakarttaan yhtenäisellä punaisella viivalla rajatun alueen.

 

Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavakartta, yhtenäisellä punaisella viivalla rajattu alue kumottu
Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset