Asemakaava: VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3,  ASEMAKAAVA  JA  ASEMAKAAVAN MUUTOS  HYVÄKSYTTY  

Asemakaava on laadittu Pieksämäen kaupungin länsipuolelle noin 2,5 km päähän ydinkeskustasta osalle tilaa Pajula, 593-402-15-2 ja asemakaavaa on muutettu kortteleissa 593-4-57 ja 593-4-58.  Alue rajautuu lännessä teollisuus- ja liikerakennusten alueeseen, idässä teollisuustonttiin, etelässä Pieksämäki-Jyväskylä – rautatiehen ja pohjoisessa Länsiväylään.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa Länsiväylän varressa olevalle alueelle liikerakennusten korttelialue ja radan varressa olevalle alueelle toimitilarakennusten korttelialue sekä korttelialueiden väliin uusi tieyhteys Vilhontieltä Vanhalle Jyväskyläntielle. Kaavassa huomioidaan Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa osoitetut aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen sisältyy sitova tonttijako.

Vanha Jyväskyläntie 3:n alueelle laadittavan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut käsiteltävänä Pieksämäen kaupungin teknisessä lautakunnassa 12.10.2016 ja nähtävillä 24.10. – 25.11.2016 välisen ajan.  Pieksämäen kaupungin yrityspalveluilta ja yrittäjätahoilta tulleen alueen kehittämistarpeen johdosta asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotusta on muutettu sekä laajennettu yhden tontin osalta.  Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkennettu ehdotus sekä ehdotukseen sisältyvä sitova tonttijako ja tonttijaonmuutos on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä 14.12.2016 § 87 sekä nähtävillä 12.1. – 13.2.2017 ja sen jälkeen Pieksämäen kaupunginhallituksen käsiteltävänä 14.3.2017 § 64.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Vanhan Jyväskyläntie 3:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 25.4.2017 § 26.
Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2017.

 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavakartta
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, 7.12.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS, 7.12.2016