Asemakaava: NIKKARILAN ASEMAKAAVA

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2017 HYVÄKSYMÄ NIKKARILAN ASEMAKAAVAN TARKENNETTU EHDOTUS ON TULLUT LAINVOIMAISEKSI 5.8.2017 

Nikkarilan asemakaavan tarkennettu ehdotus osille tiloja Nikkarilanharju, 593-403-1-18 ja Ukonharju, 593-403-2-92, on hyväksytty 6.6.2017 § 60 Pieksämäen kaupunginvaltuustossa. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2017.

Kaava-alue sijaitsee Pieksämäen kaupungin itäpuolella noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Aloite alueen kaavoituksesta on tullut alueen omistavalta Matti ja Liisa Koti Oy:ltä.

Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa matkailuun ja hoivapalveluihin liittyvien toimintojen rakentaminen suunnittelualueelle. Kaavassa huomioidaan Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa osoitetut aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Lisäksi kaavassa turvataan aikaisemmin varjeltaviksi esitetyt rakennukset sekä on tutkittu muut rakennusperintöä ja luontoa koskevat suojeluarvot.

 

 

Lisätietoja asiasta antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Nikkarilan asemakaavan tarkennetun ehdotuksen kaavakartta ja selostus liitteineen pdf-muodossa: 

 

Kuulutus

Nikkarilan asemakaavan kaavakartta
Nikkarilan asemakaavan kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), tarkennettu
Pienennös osayleiskaavakartasta
Rakennuskanta
Havainnekuvat
Viranomaisneuvottelumuistio 1
Viranomaisneuvottelunuistio 2
Asemakaavan seurantalomake
Vastineet ehdotusvaiheessa saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin

Nikkarilan asemakaavoitettavan alueen luontoselvitys
Nikkarilan asemakaavoitettavan alueen maisemaselvitys
Nikkarilan puulajikartoitus 2016
Pilaantuneiden maiden selvitys
Maaperän pilaantuneisuustutkimukset, tutkimusraportti 9.11.2016
Tahinlammen ampumaradan meluselvitys 16.5.2016
Tahinlammen ampumaradan meluselvitys 9.12.2016