Asemakaava: VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 35 Vilhulantie 1 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 96 tonttia 3 (osa kiinteistöstä 593-435-3-169). Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa asemakaavan mukainen autopaikkojen korttelialue (LPA) toimistorakennusten korttelialueeksi (KT).

Suunnittelualue sijaitsee Pieksämäen kaupungin Naarajärven palvelukeskittymän alueella. Alue on noin kuuden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää osan tilasta 593-435-3-169 ja se rajautuu Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen sekä kortteliin 96. Suunnittelualueen vaikutusalueella on asumisen ja kaupantoimintoja.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Hyväksytty kaavakartta
Hyväksytty kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: Öljysäiliönpoisto ja maaperätutkimukset
Liite 2: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Liite 3: Asemakaavan seurantalomake
Liite 4: Vastineraportti