Asemakaava: VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Vilhulantie 1 asemakaavamuutos on tullut vireille ja muutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 26.4.2021 – 25.5.2021 välisen ajan.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kaavat ovat nähtävillä vain erikseen sovittaessa teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Yhteydenotot puh. 050 354 7180.

Mahdolliset lausunnot ja muistukset pyydetään toimittamaan 25.5.2021 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 96 tonttia 3 (osa kiinteistöstä 593-435-3-169). Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa asemakaavan mukainen autopaikkojen korttelialue (LPA) toimistorakennusten korttelialueeksi (KT).

Suunnittelualue sijaitsee Pieksämäen kaupungin Naarajärven palvelukeskittymän alueella. Alue on noin kuuden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää osan tilasta 593-435-3-169 ja se rajautuu Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen sekä kortteliin 96. Suunnittelualueen vaikutusalueella on asumisen ja kaupantoimintoja.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus

Kaavaehdotuksen kartta
Kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Ehdotusvaihe)

Liite 1: Öljysäiliönpoisto ja maaperätutkimukset
Liite 2: Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Liite 3: Asemakaavan seurantalomake
Liite 4: Vastineraportti