Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Naarajärven alueen rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavan alue käsittää Naarajärven taajaman etelä- ja länsipuoliset ranta-alueet taajaman asemakaava-aluetta lukuunottamatta. Naarajärven rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennusluvat voidaan pääsääntöisesti myöntää rantaosayleiskaavan perusteella.

Naarajärven alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuustossa 7.6.2011 sekä 13.12.2011 oikaisukehotuksen johdosta. Pieksämäen kaupunginhallitus on 13.3.2012 määrännyt Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan. Kuopion hallinto-oikeuden 7.11.2012 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 27.2.2014 tekemien päätösten mukaan Naarajärven alueen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa muilta osin kuin Pieni-Naakkiman rantaan tilalle Kontioinen, 593-410-6-111, osoitetun pohjoisemman RA-2 alueen osalta (karttalehdellä 5).

Naarajärven alueen royk_Voimaantulokuulutus
Naarajärven alueen royk_Karttalehti 1
Naarajärven alueen royk_Karttalehti 2
Naarajärven alueen royk_Karttalehti 3
Naarajärven alueen royk_Karttalehti 4
Naarajärven alueen royk_Karttalehti 5
Naarajärven alueen royk_Merkinnät ja määräykset
Naarajärven alueen royk_Kaavaselostus