Asemakaava: LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAVAN MUUTOS

LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Linnatie 20-22 asemakaavan muutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 1.7.2021 – 20.8.2021 välisen ajan.

Kaava-aineisto on katsottavissa tällä sivulla sekä nähtävillä olon ajan Poleenin kirjastossa, Savontie 13, sekä 26.7. alkaen teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 20.8.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaava laaditaan Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman länsiosassa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Alue on noin kahdeksan kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää kiinteistö 593-402-9-110 ja osa kiinteistöstä 593-435-9-103. Alue rajautuu Linnatiehen, Lampitiehen, Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen, Sirutiehen sekä kortteleita 408 ja 409 ympäröiviin puistoalueisiin. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa kortteleiden 408 ja 409 välissä oleva puistoalue (VP) teollisuusrakennusten korttelialueeksi (T).

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kaavaluonnos

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma