Asemakaava: LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 112 Linnatie 20-22 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.1.2022.

Asemakaava laaditaan Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman länsiosassa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Alue on noin kahdeksan kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää kiinteistö 593-402-9-110 ja osa kiinteistöstä 593-435-9-103. Alue rajautuu Linnatiehen, Lampitiehen, Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen, Sirutiehen sekä kortteleita 408 ja 409 ympäröiviin puistoalueisiin. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa kortteleiden 408 ja 409 välissä oleva puistoalue (VP) teollisuusrakennusten korttelialueeksi (T).

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Hyväksytty kaavakartta
Hyväksytty kaavaselostus liitteineen