Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 § 81. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2021.

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää Pieksäjärven ja Tahintien välisellä alueella olevat kiinteistöt sekä puisto-/virkistysalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rantakaistaan rajoittuvista tonteista omarantaisia keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisilla perusteilla. Pieksäjärven ja rakennuspaikkojen välinen puistokaistale liitetään tontteihin, kaavatyön yhteydessä selvitetään rakennuspaikkojen lisärakentamistarpeet sekä rantakaistan mahdolliset luontoarvot. Ranta-alueelle osoitetaan yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet. Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi. Puistoalueen leveys rakennuspaikkojen ja Pieksäjärven välissä on kapeimmillaan noin 5 m ja leveimmillään n. 60 m.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Hyväksytty kaavakartta
Hyväksytty kaavaselostus liitteineen