Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS EHDOTUSVAIHEESSA

Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 25.11. – 31.12.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat sekä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset asemakaavamuutoksen ehdotuksesta pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää Pieksäjärven ja Tahintien välisellä alueella olevat kiinteistöt sekä puisto-/virkistysalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rantakaistaan rajoittuvista tonteista omarantaisia keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisilla perusteilla. Pieksäjärven ja rakennuspaikkojen välinen puistokaistale liitetään tontteihin, kaavatyön yhteydessä selvitetään rakennuspaikkojen lisärakentamistarpeet sekä rantakaistan mahdolliset luontoarvot. Ranta-alueelle osoitetaan yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet.
Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi. Puistoalueen leveys rakennuspaikkojen ja Pieksäjärven välissä on kapeimmillaan
noin 5 m ja leveimmillään n. 60 m.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus 
Kuulutus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1_Oas_tahiniemi_181212  (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Liite 2_Luontoselvitys
Liite 3_Hulevesireitit
Liite 4_Inventointikortit
Liite 5_Meluselvitys
Liite 6_ote ajantasa-asemakaavasta
Liite 7_180525_muistio_PMK kaavahankkeet
Liite 8_Vastineraportti
Liite 9_Asemakaavan_seurantalomake
Liite 10_Pieksämäen kulttuuriympäristö- ja suojelutarveselvitys
Liite 11_sitova tonttijako
Liite 12_Rakennusoikeustarkastelu

 

 

 

Näytä tekstisisältö.