Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHEESSA

Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä 15.1. – 15.2.2019 välisen ajan. Luonnosta esiteltiin myös yleisötilaisuudessa 24.1.2019. Lausunnot ja huomautukset pyydettiin toimittamaan 15.2.2019 mennessä.

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää Pieksäjärven ja Tahintien välisellä alueella olevat kiinteistöt sekä puisto-/virkistysalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rantakaistaan rajoittuvista tonteista omarantaisia keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisilla perusteilla. Pieksäjärven ja rakennuspaikkojen välinen puistokaistale liitetään tontteihin, kaavatyön yhteydessä selvitetään rakennuspaikkojen lisärakentamistarpeet sekä rantakaistan mahdolliset luontoarvot. Ranta-alueelle osoitetaan yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet.
Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi. Puistoalueen leveys rakennuspaikkojen ja Pieksäjärven välissä on kapeimmillaan
noin 5 m ja leveimmillään n. 60 m.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta

Kaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1_Oas_tahiniemi_181212  (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Liite 2_Luontoselvitys
Liite 3_Hulevesireitit
Liite 4_Inventointikortit
Liite 5_Meluselvitys
Liite 6_Ote asemakaavasta
Liite 7_180525_muistio_PMK kaavahankkeet
Liite 8_Vastineraportti