Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

 

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 2. EHDOTUS

Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen 2. ehdotus on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020 ja sen jälkeen julkisesti nähtävillä 16.4. – 18.5.2020.

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää Pieksäjärven ja Tahintien välisellä alueella olevat kiinteistöt sekä puisto-/virkistysalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rantakaistaan rajoittuvista tonteista omarantaisia keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisilla perusteilla. Pieksäjärven ja rakennuspaikkojen välinen puistokaistale liitetään tontteihin, kaavatyön yhteydessä selvitetään rakennuspaikkojen lisärakentamistarpeet sekä rantakaistan mahdolliset luontoarvot. Ranta-alueelle osoitetaan yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet. Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi. Puistoalueen leveys rakennuspaikkojen ja Pieksäjärven välissä on kapeimmillaan noin 5 m ja leveimmillään n. 60 m.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

2. Kaavaehdotus (Päivitetty  2.4.2020)
Kaavaselostus (Päivitetty  2.4.2020)

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2_Luontoselvitys
Liite 3_Hulevesireitit (Päivitetty  2.4.2020)
Liite 4_Inventointikortit
Liite 5_Meluselvitys
Liite 6_Ote ajantasa-asemakaavasta
Liite 7_Viranomaisneuvottelu 25.5.2018
Liite 8_Vastineraportti (Päivitetty  2.4.2020)
Liite 9_Asemakaavan seurantalomake (Päivitetty  2.4.2020)
Liite 10 Pieksämäen kulttuuriympäristö- ja suojelutarveselvitys
Liite 11_Sitova tonttijako
Liite 12_Rakennusoikeustarkastelu
Liite 13_Viranomaisneuvottelu 4.3.2020