Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN TILALLA PEKOLA 593-434-1-42

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Pekola 593-434-1-42 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 13.4.2016 § 20 päätöksen rantaosayleiskaavan muuttamisesta tilalla Pekola, 593-434-1-42. Kaavamuutosalue sijaitsee Venetmäen kylässä, järven Kivinen etelärannalla, Järvisuomentien varrella. Alueella on ollut voimassa Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava. Aloite kaavamuutoksesta on tullut tilan Pekola omistajalta.

Rantaosayleiskaavamuutoksessa siirretään Kivisen rannalla kaksi loma-asuntoalueen (RA) rakennuspaikkaa Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavassa osoitetulta paikalta n. 400 etelään päin. Rakennuspaikkojen käyttötarkoitus pysyy loma-asuntoalueena  ja rakennusoikeus pysyy samana, 150 k-m2/rakennuspaikka. Alue, jolta rakennuspaikat siirretään, muuttuu kaavamuutoksessa maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Rantaosayleiskaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja on valmisteltu suoraan ehdotukseksi. Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 14.9.2016 § 63 Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muutosehdotus tilalla Pekola, 593-434-1-42,  oli nähtävillä 28.9. – 31.10.2016 välisen ajan. Saatujen lausuntojen pohjalta yleiskaavaehdotusta ja selostusta on tarkastettu määräysten  osalta 8.11.2016. Pieksämäen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.11.2016 esittää kaupunginvaltuustolle, että Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Pekola, 593-434-1-42 hyväksytään.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muutoksen tilalla Pekola, 593-434-1-42. Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 31.1.2017.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus, rantaosayleiskaavan muutos lainvoimainen
Rantaosayleiskaavan muutoksen kaavakartta
Rantaosayleiskaavamuutoksen kaavaselostus liitteineen
Luontoselvitys