Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 30.9 – 1.11.2021 välisen ajan.

Kaava-aineisto on katsottavissa tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Virtasalmen kirjastossa sen aukioloaikoina, osoitteessa Virastotie 3, Virtasalmi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 1.11.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta.

Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien asemakaavojen ajantasaisuus. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan yhteydessä selvitetään kaavamuutosalueen kulttuuriympäristöarvot sekä luonto- ja maisema-arvot. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Lisätietoja Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksesta antavat projektipäällikkö Timo Leskinen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680 ja kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen / Pieksämäen kaupunki, puh. 044 588 3223.

Kaavakartta (Ehdotusvaihe)

Kaavaselostus (Ehdotusvaihe)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 20.8)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Luontoselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Muinaisjäännösinventointi
Luonnosvaiheen palaute ja vastine