Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.5.2022 § 24 Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 16.6.2022.

Asemakaavamuutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta.

Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien asemakaavojen ajantasaisuus. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan yhteydessä selvitetään kaavamuutosalueen kulttuuriympäristöarvot sekä luonto- ja maisema-arvot. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Lisätietoja Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksesta antavat projektipäällikkö Timo Leskinen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680 ja kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen / Pieksämäen kaupunki, puh. 044 588 3223.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta
Hyväksytty kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Luontoselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Muinaisjäännösinventointi
Luonnosvaiheen palaute ja vastine
Ehdotusvaiheen palaute ja vastine
Asemakaavan seurantalomake