Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS ON TULLUT VIREILLE,
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ 3.8. – 3.9.2020 

 

Virtasalmen taajaman asemakaavamuutos on tullut vireille ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 3.8. – 3.9.2020 välisen ajan Pieksämäen teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 3.9.2020 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maanäyttö, PL 125, 761010 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta.

Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien asemakaavojen ajantasaisuus. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan yhteydessä selvitetään kaavamuutosalueen kulttuuriympäristöarvot sekä luonto- ja maisema-arvot. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun tueksi järjestettiin kaavakysely 25.5. – 8.6.2020 sekä kaavakävely 8.6.2020 Virtasalmen taajaman alueella. Taajaman asemakaavoitetulle alueelle on tehty rakennetun kulttuuriympäristön inventointi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta, josta arkkitehti Julia Virkkala kiersi tekemässä inventoinnin maastotyötä pääosin 9. – 10.7.2020.

Lisätietoja Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksesta antavat projektipäällikkö Timo Leskinen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680 ja kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen / Pieksämäen kaupunki, puh. 044 588 3223.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Oas)
Kaavamuutosalue

Tiedote rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnista