Yleiskaava: KESKUSTAN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA

 

Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 5 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012.

Keskustan eteläosan osayleiskaavan tarkoituksena on Pieksämäen eteläisen keskustan ja lähialueiden yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa osoitetaan tavoitellun kehityksen mukaiset maankäytön periaatteet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun perustaksi. Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ratkaistaan suuntaviivoja alueen maankäytölle ja liikennejärjestelmälle.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Pieksämäen kaupungin keskustan eteläosassa. Molemmin puolin Savonrataa sijoittuvaa kaava-aluetta rajaa pohjoisessa Keskuskatu, idässä Joroistentie sekä Mikkelintie, lännessä Nokkalan asuinalue, etelässä alueen rajautuessa Järvisuomentiehen (Vt 23) ja Puutarhatien teollisuusalueeseen. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 4,0 km2.

 

Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaavan kartta