Asemakaava: TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Tukikohdantie 14 Ja Vanha Jyväskyläntie 12 asemakaavamutosten kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 1.3.2021. – 31.3.2021 välisen ajan.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kaavat ovat nähtävillä vain erikseen sovittaessa teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Yhteydenotot puh. 050 354 7180.

Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan 31.3.2021 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavamuutokset laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman länsipuolelle, noin 2,4 kilometriä ydinkeskustasta lounaaseen. Vanha Jyväskyläntie 12 suunnittelualue rajautuu etelä-, itä- ja pohjoispuolelta katualueisiin Vanha Jyväskyläntie – Ilmarintie – Länsiväylä ja länsipuolelta puistoalueeseen. Tukikohdantie 14 suunnittelualue rajautuu katuihin Tukikohdantie, Vehkalammentie ja Huuhanpolku sekä Suonenjoentiehen.

Kaavan tavoitteena on muodostaa Länsiväylän ja Suonenjoentien varressa oleville alueille liikerakennusten korttelialueet. Korttelialueiden muutosten yhteydessä tehdään tarkistukset alueiden rakennusoikeuksiin. Kaavassa huomioidaan strategisessa osayleiskaavassa osoitetut, aluetta koskevat suunnittelumääräykset.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Vastineraportti

Kaavakartta ehdotusvaihe (Vanha Jyväskyläntie 12)
Kaavakartta ehdotusvaihe (Tukikohdantie 14)