Asemakaava: TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Asemakaavan muutokset Tukikohdantie 14 ja Vanha Jyväskyläntie 12 ovat tulleet vireille. Asemakaavamuutosten luonnos liitteenään osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 24.9. – 26.10.2020 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Asukkaat ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydetään toimittamaan 26.10.2020 klo 15 mennessä sähköisesti Pieksämäen kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavamuutokset laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman länsipuolelle, noin 2,4 kilometriä ydinkeskustasta lounaaseen. Vanha Jyväskyläntie 12 suunnittelualue rajautuu etelä-, itä- ja pohjoispuolelta katualueisiin Vanha Jyväskyläntie – Ilmarintie – Länsiväylä ja länsipuolelta puistoalueeseen.
Tukikohdantie 14 suunnittelualue rajautuu katuihin Tukikohdantie, Vehkalammentie ja Huuhanpolku sekä Suonenjoentiehen.

Kaavan tavoitteena on muodostaa Länsiväylän ja Suonenjoentien varressa oleville alueille liikerakennusten korttelialueet. Korttelialueiden muutosten yhteydessä tehdään tarkistukset
alueiden rakennusoikeuksiin. Kaavassa huomioidaan strategisessa osayleiskaavassa osoitetut, aluetta koskevat suunnittelumääräykset.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus

Kaavaselostus (Luonnosvaihe)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnoksen kartta (Vanha Jyväskyläntie 12)
Kaavaluonnoksen kartta (Tukikohdantie 14)