Asemakaava: TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 37 Tukikohdantie 14 ja Vanha Jyväskyläntie 12 asemakaavan muutokset. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021.

Asemakaavamuutokset laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman länsipuolelle, noin 2,4 kilometriä ydinkeskustasta lounaaseen. Vanha Jyväskyläntie 12 suunnittelualue rajautuu etelä-, itä- ja pohjoispuolelta katualueisiin Vanha Jyväskyläntie – Ilmarintie – Länsiväylä ja länsipuolelta puistoalueeseen. Tukikohdantie 14 suunnittelualue rajautuu katuihin Tukikohdantie, Vehkalammentie ja Huuhanpolku sekä Suonenjoentiehen.

Kaavan tavoitteena on muodostaa Länsiväylän ja Suonenjoentien varressa oleville alueille liikerakennusten korttelialueet. Korttelialueiden muutosten yhteydessä tehdään tarkistukset alueiden rakennusoikeuksiin. Kaavassa huomioidaan strategisessa osayleiskaavassa osoitetut, aluetta koskevat suunnittelumääräykset.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Hyväksytty kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Vastineraportti

Hyväksytty kaavakartta Tukikohdantie 14
Hyväksytty kaavakartta Vanha Jyväskyläntie 12