Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Löytynlammen alueen ranta-asemakaavan luonnos on julkisesti nähtävillä 13.1. – 13.2.2020 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot luonnoksesta pyydetään toimittamaan 13.2.2020 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rakentamattomien loma-asuntopaikkojen rakennusoikeuden lisääminen, rakennuspaikkojen sijainnin tarkastelu sekä selvittää mahdollisuutta käyttää osaa rakennuspaikoista myös ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalueiksi.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kaavaluonnos
Kuulutus

Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2: Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 3: Muinaisjäännösinventointi
Liite 4: Meluselvitys
Liite 5: Viranomaisneuvottelu
Liite 6: Vastineraportti

 

 

 

 

Näytä tekstisisältö.