Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

 

LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS

Löytynlammen alueen ranta-asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020 ja sen jälkeen julkisesti nähtävillä 16.4. – 18.5.2020. Kaavaehdotuksesta jätettiin 7 kpl lausuntoja, muistutuksia ei tullut. Kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia kaavaratkaisuun.

Seuraavaksi kaavaehdotus on Pieksämäen kaupunginhallituksen kokouksen käsiteltävänä 1.6.2020.

Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rakentamattomien loma-asuntopaikkojen rakennusoikeuden lisääminen, rakennuspaikkojen sijainnin tarkastelu sekä selvittää mahdollisuutta käyttää osaa rakennuspaikoista myös ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalueiksi.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kaavaehdotus
Kaavaselostus (Ehdotusvaihe)

Selostuksen liitteet:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2: Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 3: Muinaisjäännösinventointi
Liite 4: Meluselvitys (Päivitetty  2.4.2020)
Liite 5: Viranomaisneuvottelu
Liite 6_Vastineraportti
Liite 7: Asemakaavan_seurantalomake (Päivitetty  2.4.2020)