Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA PORSASKOSKEN KANSAKOULU 593-417-3-3 JA KOULURANTA 593-417-3-10

 

Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi


Rantaosayleiskaavan muutosalue, tilojen Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 alue, sijaitsee Pitkäsjärven itärannalla Haukivuorentien varrella. Alueella on ollut voimassa Naarajärven alueen rantaosayleiskaava.

Kaavamuutoksessa osa loma-asuntoalueesta (RA)  muuttuu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Retkeily- ja ulkoilualue on tarkoitettu Naarajoen melontareitin levähdysalueeksi sekä yleiseksi venevalkama- ja uimaranta-alueeksi.

Rantaosayleiskaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja on valmisteltu suoraan ehdotukseksi. Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 14.9.2016 § 65 Naarajärven rantaosayleiskaavan muutosehdotus tiloilla Porsaskosken kansakoulu, 593-417-3-3 ja Kouluranta, 593-417-3-10, oli nähtävillä  syksyllä 2016. Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 oli käsiteltävänä kaupunginhallituksen kokouksessa 15.11.2016. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kaavamuutosehdotuksen hyväksymistä.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 § 85 Naarajärven rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10.
Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 31.1.2017.

Lisätietoja voi kysyä maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus, rantaosayleiskaavan muutos lainvoimainen
Rantaosayleiskaavan muutoksen kaavakartta
Rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaselostus liitteineen