Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASEMA- JA YLEISKAAVAT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN ALUEELLA

Sivulle on koottu tietoa vireillä ja nähtävillä olevista asema- ja yleiskaavoista.

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 3. EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot. Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen 3. ehdotus on julkisesti... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

  ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO). Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

  VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä. Vangasjärven asuinalueen asemakaavalaajennuksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 30.12.2019

Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Löytynlammen alueen ranta-asemakaavan luonnos on julkisesti nähtävillä 13.1. – 13.2.2020 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat. Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot luonnoksesta pyydetään toimittamaan 13.2.2020 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 20.11.2019

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS EHDOTUSVAIHEESSA Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 25.11. – 31.12.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat sekä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja muistutukset asemakaavamuutoksen ehdotuksesta pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 15 mennessä... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 28.06.2019

Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

  HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin... Lue lisää


Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

13.02.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 3. EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle...

Lue lisää

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

13.02.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

  ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta...

Lue lisää

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

13.02.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

  VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle...

Lue lisää