Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASEMA- JA YLEISKAAVAT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN ALUEELLA

Sivulle on koottu tietoa vireillä ja nähtävillä olevista asema- ja yleiskaavoista.

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 30.06.2020

Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN RAKENNETTUA KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ INVENTOIDAAN 9. – 10.7.2020 Asemakaavan muutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta. Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.06.2020

Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

  ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA Asemakaavan kumoamisen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ja kaavan kumoamiseen liittyvä aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 16.4.-18.5.2020. Asemakaavan kumoamisen ehdotus on seuraavaksi teknisen lautakunnan käsiteltävänä 23.6.2020. Tarkoituksena on kumota vanhentunut ja toteutumaton asemakaava. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 08.05.2020

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Pieksämäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 jättänyt pöydälle uudelleen valmistelua varten Pertinkujan alueen asemakaavamuutoksen 3. ehdotuksen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 30.04.2020

Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA Pyhityn alueen rantaosayleiskaava on tarkoitus laatia Pyhityn, Heiniön ja Ruokojärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille. Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille lukuun ottamatta asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueita. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150 – 200 m levyinen vyöhyke... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 08.04.2020

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 2. EHDOTUS Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen 2. ehdotus on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020 ja sen jälkeen julkisesti nähtävillä 16.4. – 18.5.2020. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 28.06.2019

Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

  HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin... Lue lisää


Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2019

02.07.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2019 Kaupunginhallitus päätti 17.2.2020 (§ 34), että ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kaupungin tietoverkossa ensimmäisen kerran vuoden 2019 ostolaskujen osalta...

Lue lisää

Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

30.06.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN RAKENNETTUA KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ INVENTOIDAAN 9. – 10.7.2020 Asemakaavan muutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta....

Lue lisää

Pieksämäen kaupungin virastojen sulut 2020

24.06.2020 / Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Pieksämäen kaupungin Palvelupiste (os. Kauppakatu 1) ja Kanttila (os. Vilhulantie 5) ovat suljettuina 6.-24.7. Asiakirjojen nähtävänä pito kaupungin Palvelupisteen kiinnioloaikana on Poleenin kirjastossa, os....

Lue lisää