Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

 

HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä, Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi  >  Palvelut  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 2.9.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi  tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaava-alueen laajennuksen tavoitteena on muodostaa uusia pientalotontteja Jäppilän nykyisen asuinalueen kaakkoispuolelle, ratkaista alueen liikennejärjestelyt sekä alueen korkeussuhteet nykyiseen maanpintaan nähden. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuutta sijoittaa yleinen venevalkama Hiidenlahteen.

Lisätietoja antavat vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

 

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) liitteineen