Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3

ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3

Asemakaavan muutos osoitteessa Häyrisentie 3, tontti 593-1-89-3, on tullut vireille ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 17.11. – 30.11.2020 välisen ajan . Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, rajautuen Häyrisentiehen ja Lampolahdenkatuun sekä Kauppatoriin. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa alueen pysäköinnin mitoitusta vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta ja nykyisiä mitoitusohjeita. Suunniteltu asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja valmistellaan suoraan ehdotukseksi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 30.11.2020 klo 15 mennessä postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi .

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

Kuulutus

Asemakaavamuutoksen kaavakarttaehdotus
Asemakaavamuutoksen kaavaselostusehdotus liitteineen