Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3

ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄYRISENTIE 3

Asemakaavan muutos osoitteessa Häyrisentie 3, tontti 593-1-89-3, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 8.12.2020 § 108 ja päätös on tullut voimaan 25.1.2021.

Alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, rajautuen Häyrisentiehen ja Lampolahdenkatuun sekä Kauppatoriin. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa alueen pysäköinnin mitoitusta vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta ja nykyisiä mitoitusohjeita. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja on valmisteltu suoraan ehdotukseksi.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus hyväksymisestä
Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavan muutos Häyrisentie 3, kaavakartta
Asemakaavan muutos Häyrisentie 3, kaavaselostus liitteineen