Korona

Essote alueen ohjeistus koronapandemian kiihtymisvaiheessa ajalle 2.12. – 21.12.2020

Koronaepidemian johdosta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä tulkitsee (1.12.2020) alueen siirtyneen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Muutoksen johdosta yhteistyöryhmä antaa oheiset suositukset alueen kunnille.

Ohjeistuksen perusteena on, että ennakoivia toimia täytyy tehdä tarpeeksi ajoissa, etteivät alueen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomaan nousuun ennen juhlakautta.

Yhteistyöryhmä muistuttaa, että rajoituksia voidaan nopeastikin tiukentaa kuntakohtaisesti. Pieksämäen kaupunki tarkentaa ohjeitaan loppuviikosta. Siihen asti toimitaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää painavista perusteilla (esim. hautajaiset) alla olevat rajoitukset huomioiden:

  • osallistujien määrä rajataan max. 20
  • osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan
  • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
  • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

Julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 2.-21.12. korkeintaan 20 henkilöön.

Julkisten tilojen käyttö

– Seuraavat tilat suositellaan suljettavaksi

  • sisäleikkipaikat
  • koulut ulkopuolisilta toimijoilta (esim. kerhot)

– Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan samassa sisätilassa olevien henkilöiden määrä korkeintaan 20 henkilöön.
– Sisähuvipuistoissa suositellaan max. 20 henkilöä sisälle samanaikaisesti turvavälit säilyttäen 2.-21.12.2020.

Alueen väestö

– Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
– Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Harrastustoiminta

– Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositellaan tauotettavaksi, jos turvavälejä ei voida säilyttää. Kuitenkin SM-tason ja ammattitason urheilun osalta toiminnot voivat jatkua normaalisti.
– Alle 12-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten että saattajien lähikontakti on vältettävissä.
– Uimahallien henkilömäärä suositellaan rajoitettavaksi siten, että samassa sisätilassa on max 20 henkilöä 2.-21.12.2020.
– Nuorisotiloissa suositellaan rajaamaan henkilömäärä max 20. henkilöön ja siten että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja.
– Kirjastoissa samassa sisätilassa voi olla max. 20 henkilöä turvavälit huomioiden.

Oppilaitokset ja opetuksen järjestäminen

– Peruskoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.
– Toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena. Siellä sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja.
– Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, aikuisten taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus) suositellaan etäopetusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat

Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin: suositellaan tehtäväksi vain välttämättömät vierailut. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, kumihanskat, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

Työnantajat ja työntekijät

– Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
– Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).