Etelä-Savon hyvinvointialue: Essoten ja Sosterin hallitukset tapasivat etänä − lähenevä yhteistyö koetaan tarpeelliseksi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten hallitukset ja valtuustojen puheenjohtajat tapasivat yhteisessä etätilaisuudessa. Tapaamisen tavoitteena oli yhteistyön ja yhteisen keskustelun vahvistaminen, samalla kun matkataan uudelle Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Jo parhaillaan kuntayhtymät tekevät yhteistyötä esimerkiksi talouden tehostamisessa. Yhteisvoimin valmistelluilla toimenpiteillä on yhteinen tavoite; talouden tasapainottaminen vuoden 2022 aikana niin, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyminen ei kohtuuttomasti vaikeuta jäsenkuntien taloustilannetta ja antaa hyvät edellytykset aloittavalle hyvinvointialueelle.

  • Virkamiesjohto tekee hyvää yhteistyötä ja myös päätöksenteon tasolla on viisasta edelleen lähentyä. Talouden lisäksi meillä on muitakin isoja yhteisiä haasteita, kuten alueen ikääntyvä väestö, henkilöstön saatavuus ja korona. Toivotaan, että meille siirtyy yhteinen tahtotila yhteisestä hyvinvointialueesta, Essoten hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.
  • Monet sairaanhoitopiirit, kuten myös Essote ja Sosteri ovat tehneet kehitysohjelmia, joilla talouden tasapainottamista haetaan. Taloustoimien yhteinen suunnittelu on erittäin hyvä esimerkki toimivasta Essoten ja Sosterin yhteistyöstä, jossa myös kuntien ja kaupunkien näkökulmat otetaan huomioon, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen sanoo.
    Härkönen ja Seppälä nostavat yhteisistä tavoitteista esille myös edunvalvonnan ja vaikuttamisen.
  • Tarvitsemme valtiolta riittävän rahoituksen aloittavalle hyvinvointialueelle, jotta väestön tarpeisiin voidaan vastata riittävällä ja tarkoituksenmukaisella palvelutuotannolla, Seppälä ja Härkönen summaavat.
    Essoten ja Sosterin hallitukset kävivät tapaamisessaan yhteisesti läpi kuntayhtymien taloustilannetta ja Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua.
  • Vaikka kuntayhtymillä on toimivat ja päätösvaltaiset hallitukset ja valtuustot, niin avointa ja luottamuksellista yhteistyötä tarvitaan, kuten myös päätöksiä yhteisymmärryksellä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa, puheenjohtajat sanovat.

Hallitukset sopivat myös uudesta tapaamisesta.


Lisätiedot

Arto Seppälä, Essoten hallituksen puheenjohtaja, p. 044 794 2208, arto.seppala@mikkeli.fi
Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, p. 050 522 8677, risto.kortelainen@essote.fi
Reima Härkönen, Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi
Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi