Etelä-Savon hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia avustuksia hyvinvointialueella toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Harkinnanvaraisia avustuksia vastikkeelliseen toimintaan myönnetään järjestöille, yhdistyksille tai säätiöille, jotka toimivat Etelä-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue avustaa niitä järjestöjä, jotka monipuolistavat ja vahvistavat hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää sekä tarjoavat vaihtoehdon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen lisäksi. Järjestöt kehittävät tarve- ja ihmislähtöistä tukea. Tarkemmat tiedot avustusperusteista löydät Eloisan järjestöavustusmallista vuodelle 2023, joka on luettavissa tästä.

Avustuksia vuodelle 2023 haetaan tällä lomakkeella 16.12.2022 mennessä klo 16.00. Hakemukset liitteineen tulee lähettää Etelä-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon kirjaamo@etela-savo.fi.

Tarvittavat liitteet:

  • toimintasuunnitelma
  • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
  • tilinpäätöstiedot

Yksilöi hakemuksessa myös, minkä kunnan asukkaille palvelua tuotetaan.

Lisäksi ennen maksatusta täytyy toimittaa vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös (tase ja tuloslaskelma) sekä tilintarkastajan lausunto.

Avustuksista päätetään hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa todennäköisesti 11.1.2023.

Lisätietoja

Lue hyvinvointialueen tiedote.

Ilkka Fritius
vaikuttavuusjohtaja 1.1.2023 alkaen
p. 050 60278
ilkka.fritius@vaalijala.fi