Hissiavustukset haettavissa

Kerrostalohissin rakentamiseen voidaan hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta. Avustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on 45 % hissin rakentamisen kokonaiskustannuksista. ARAn päätös avustuksen myöntämisestä on haettava ja saatava ennen töiden aloittamista.

Kaupungin hissiavustus

Kaupungin hissiavustusta myönnetään uuden hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon valtion 45 %:n hissiavustuksen lisäksi 10 % hissin rakentamisen kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään 30 000 euroa/hakija. Kaupungin avustuksen myöntämisen ehtona on, että ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja tehnyt myönteisen päätöksen valtion 45 %:n hissiavustuksen myöntämisestä. Avustusta tulee hakea 3 kk:n kuluessa ARA:lta saadun hyväksymispäätöksen jälkeen.

Myös hissin suunnitteluun on mahdollista anoa kunnalta avustusta. Suunnitteluavustus ei edellytä hissin rakentamista. Suunnitteluavustusta on haettava ennen kustannusten syntymistä. Suunnitteluavustusta myönnetään suunnittelukustannuksista esitettäviä kuitteja vastaan enintään 4 000 euroa/hakija. Suunnittelu ei edellytä hissin rakentamista. Avustus voidaan käyttää hissin rakentamisen edellytysten selvittämiseen.

Kaupungin hissiavustuksen maksatus tapahtuu ARAn päätöksessä mainittujen maksatusohjeiden mukaisesti. Maksatus tapahtuu sen jälkeen, kun hakija on saanut ARAlta ilmoituksen hissi-ja/tai esteettömyysavustuksen maksamisesta.

Kaupungin hissiavustusta rakentamiseen ja suunnitteluun on haettava 30.11.2023 mennessä. Avustukset myönnetään hakujärjestyksessä käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Pienin myönnettävä avustuksen määrä on 400 €.

Avustushakemukset toimitetaan vs. tekniselle johtajalle Pekka Häkkiselle.

Lomakkeet löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta ja tästä:

Hissiavustushakemus
Hissiavustus maksatushakemus


Lisätietoja

Pekka Häkkinen
vs. tekninen johtaja
puh. 044 588 3223
pekka.hakkinen@pieksamaki.fi