Joulun ja uuden vuoden tervehdys

Pieksämäen kaupunki on tämän vuoden aikana valmistautunut vuoden vaihteessa toteutuvaan historiallisen suureen julkishallinnon muutokseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Samalla kaupungin budjetti kutistuu kolmannekseen nykyisestä. Myös henkilöstön määrä pienenee noin 500 työntekijällä.

Muutos on suuri kaupungille, siirtyvälle henkilöstölle ja aloittavalle hyvinvointialueelle. Tärkeintä on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut, eikä muutos heikennä palvelujen saatavuutta eikä laatua. Hyvinvointialueen ja kaupungin palveluilla on jatkossakin monia yhtymäkohtia. Hiekkalaatikon rajoja ei tule rakentaa, koska ne heikentävät palvelujen sujuvuutta sekä lisäävät kustannuksia.

Viime vuodet on eletty poikkeusoloista toiseen. Kun koronan pahin vaihe oli ohitse, alkoi Ukrainan sota kaikkine ikävine seuraamuksineen. Pakolaisvirta Ukrainasta on ulottunut myös Suomeen ja Pieksämäelle. Maahanmuuttovirasto ja sen organisoimat vastaanottokeskukset ovat kantaneet pakolaisten vastaanottamisesta päävastuun, mutta myös kaupungin tarjoamia palveluita on pitänyt järjestää nopeassa tahdissa. Näitä palveluja ovat olleet mm. kotouttamispalvelut, asunnot, opetus sekä varhaiskasvatus. Merkittävää on ollut myös yksityishenkilöiden antama apu, jolla on voitu lieventää sotaa paenneiden turvattomuuden tunnetta ja hätää.

Euroopassa käytävän sodan seurauksena energian hinnat ovat nousseet rajusti. Myös inflaatio on uusissa lukemissa ja korot nousevat. Tämä näkyy meidän jokaisen kukkarossa. Kansalaisia, yrityksiä ja julkisyhteisöjä kannustetaan nyt energiasäästöön sekä kehotetaan varautumaan sähkökatkoksiin. Mikään ei tunnu olevan niin kuin ennen – tai vähän aikaa sitten. Muutoksiin on kuitenkin sopeuduttava ja heikoimmassa asemassa olevien selviytymistä tuettava.

Historiallisen suuri investointi

Marraskuun lopulla saatiin Pieksämäellä hyviä uutisia. Itäisen Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentaminen varmistui. Pitkään vireillä ollut Niinimäen tuulivoimahanke on Pieksämäen historian suurin investointi. Sen rakentaminen käynnistyy heti ja hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Investointi tuo vireyttä ja elinvoimaa paikkakunnalle. Kaupunki on aktiivisesti edistämässä muitakin uusiutuvan energian hankkeita, joilla turvataan maan energiaomavaraisuutta sekä tuetaan ilmastotavoitteiden toteutumista.

Kaikesta epävarmuudesta ja uhkakuvista huolimatta, saamme elää rauhassa ja vapaassa maassa. Tämän ajan haasteet asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin, kun niitä vertaa päivittäiseen uutisointiin Ukrainan sodasta ja siviilien kärsimyksistä. Veteraaneille pitämässään puheessa presidentti Sauli Niinistö sanoi, että tiukan paikan tullen ihminen löytää itsestään voimia kestää, sietää ja mennä eteenpäin. Näitä voimia tarvittiin ja niitä löytyi, kun Suomi oli vastaavassa tilanteessa kuin Ukraina nyt. Kaiken ulkoisen avun lisäksi Ukrainan kansa tarvitsee voimia kestämään, sietämään, menemään eteenpäin ja voittamaan sodan.

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi tehdystä työstä sekä toivottaa kaikille rauhallista joulua 2022 ja voimia vuoteen 2023!

Ulla Nykänen
kaupunginjohtaja