Kansalaispanelistien suositukset julkistetaan 23.11.2023 klo 14 – tervetuloa mukaan!

Pieksämäkeläisten keskuudesta arpomalla valittu kansalaispaneeli on saanut työnsä valmiiksi. Kansalaispanelistien työstämät budjetti- ja strategiasuositukset julkistetaan to 23.11.2023 klo 14–15 Nuorisotila Weturissa, Tallikankaankatu 3.

− Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Esittelemme kokeilua vetäneen työryhmän kanssa kansalaispanelistien työstämät suositukset, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Pieksämäen kaupungilta sanoo.

Julkistuksen jälkeen kansalaispaneelin suositukset luovutetaan Pieksämäen kaupungin viranhaltijoille ja päättäjille jatkopohdintaa varten. Talouden suunnittelu -kokeilussa seurataan, millaisen vastaanoton kansalaispaneelin työ saa loppuvuoden aikana kaupungin budjetin käsittelyn yhteydessä.

Suositukset rakentavat parempaa Pieksämäkeä

Kansalaispaneeli kokoontui yhteensä 8 kertaa kuluneen syksyn aikana. Työpajoissa etsittiin keinoja, joilla eri lautakuntien ja kaupunginhallituksen vastuualueella voidaan pitää kiinni Pieksämäen vahvuuksista ja vastata havaittuihin kehittämiskohteisiin.

Ratkaisuehdotuksista valittiin yhdessä 20 jatkoon, ja kansalaispaneeli äänesti niistä 5 tärkeintä omiksi kärkisuosituksikseen.

Toinen kansalaispaneelin tehtävä oli arvioida, miten kaupunkistrategia näkyy eri toimialojen budjettiesityksissä. Työskentelyä ohjasi ajatus, että talousarvio on yksi työkalu, jolla strategisia tavoitteita ja kaupungin strategista kehittämistä viedään eteenpäin.

Eri toimialojen tuloskorttien arvioinnin pohjalta kansalaispaneeli laati viisi suositusta, miten strategista näkökulmaa olisi mahdollista vahvistaa talousarviotyössä. Myös nämä suositukset julkistetaan torstaina.

Panelistit suosittelevat jatkoa kansalaispaneelin työlle

Kansalaispanelistit arvioivat palautekyselyssä Talouden suunnittelu -kokeilua onnistuneeksi. Kaikki kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että kansalaispaneelia kannattaisi hyödyntää myös jatkossa talousarviotyössä.

− Kansalaispaneeli tulisi olla jokaisessa kunnassa, jotta asukkaat saisivat tuoda esille heitä askarruttavia asioita. Lisäksi paneelissa syntyy hyviä ideoita kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon, perusteltiin kyselyyn saadussa vastauksessa.

Kaikki palautekyselyyn vastanneet arvioivat oppineensa kaupungin talousarviotyöstä joko paljon uutta (67 %) tai jonkin verran uutta (33 %). Samoin kaikki vastanneet arvioivat, että yhteinen työskentely oli muuttanut omaa mielikuvaa Pieksämäen kaupunkiorganisaatiosta jonkin verran parempaan suuntaan (83 %) tai huomattavasti parempaan suuntaan (17 %).

Panelistit kiittivät muun muassa avointa ja ratkaisuhakuista ilmapiiriä. Myös päättäjien osallistuminen työpajoihin sai kiitosta panelisteilta.

Pieksämäen kokeilu on osa laajempaa Sitran vetämää hanketta, jossa kokeillaan yhdessä kuntien kanssa, miten talouden suunnittelua voidaan helpottaa kuntalaisten osallistumisen avulla.