Kaupunginjohtajahaku käynnistyy helmikuussa

Pieksämäen kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää uuden kaupunginjohtajan haun, kun nykyisen kaupunginjohtajan, Ulla Nykäsen, määräaikainen virkasuhde päättyy elokuun lopussa. Haku käynnistyy presidentinvaalin jälkeen helmikuussa, jolloin hakuilmoitukset julkaistaan todennäköisesti tuolloin.

Kaupunginhallitus on nimennyt valmisteluryhmän rekrytointiprosessille. Valmisteluryhmän jäseniksi on valittu Arto Sepponen, Soili Moilanen, Sakari Ojala sekä  Erkki Huupponen ja Heikki Skyttä.

Valmisteluryhmä tiedottaa rekrytointiprosessin etenemisestä, koordinoida prosessiin liittyvää markkinointia ja viestintää, sekä tekee päätöksiä rekrytoinnin aikataulutuksesta ja valintaprosessin yksityiskohdista.

Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen siirtyy pitämään kertyneitä lomia 6. helmikuuta-31. elokuuta. Tänä aikana hallintojohtaja Jukka Savolainen toimii kaupunginjohtajan viransijaisena. Savolaisen kokonaispalkka määräytyy kaupunginjohtajan palkan mukaisesti, eli 9704 euroa kuukaudessa.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot viime joulukuussa, ja ne vaativat ylemmän korkeakoulututkinnon, hyvän kunnallishallinnon ja -talouden osaamisen, käytännön kokemuksen johtavasta hallinnollisesta virasta, sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemuksen.