Kerro ideasi osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttöön

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on laajentaa pieksämäkeläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaupungin asukkailla on mahdollisuus osallistua rahaston käyttöön, esittämällä uusia ideoita tai kehittämällä jo olemassa olevia hankkeita.

Prosessissa kaupunkilaisia pyydetään jakamaan ideoita ja ehdotuksia, jotka sitten käyvät asiantuntijoiden arvioinnin läpi (toteutuskelpoisuus, kustannusarvio ja aikataulu). Lopuksi asukkaat voivat äänestää suosikki-esityksiään – eniten ääniä keränneet hankkeet toteutetaan varatun määrärahan puitteissa. Tällä tavoin kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan suoraan oman ympäristönsä kehittämiseen ja parantamiseen.

Pieksämäen kaupunki on varannut 2024 talousarvioon 20 000€ osallistuvaan budjetointiin.

Mitä osallistuvan budjetoinnin määrärahalla voisi kehittää tai toteuttaa? Kerro ideasi 12.4.2024 mennessä:

VASTAA TÄSTÄ