Koulut ja päiväkodit avataan 14. toukokuuta valtioneuvoston linjausten mukaisesti

Pieksämäen kaupunki avaa peruskoulut ja päiväkodit hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien 14. toukokuuta. Toimenpide perustuu valtioneuvoston 29.4. antamaan päätökseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön purkamisesta valtioneuvosto päättää myöhemmin. Käytännön järjestelyistä tiedotetaan huoltajia Wilman kautta.

Pieksämäen opetustoimi