Koulutuksia yrityksille – markkinoinnin työpaja sekä tietoisku: miten markkinoida yli viisikymppisille?

Tietoiskutilaisuus: Miten markkinoida yli viisikymppisille?

Puhuja: Risto Salminen, Karelia amk
Aika: torstai 16.3.2023 klo 15–16.30
Paikka
: Teams Click here to join the meeting

Ikäystävällinen yritys osaa huomioida ikäihmiset tuote- ja palveluvalikoimassaan sekä asiakaspalvelussaan hyödyntäen siten senioritalouden tuomia mahdollisuuksia. Mutta mitä yrityksen kannattaa ottaa huomioon markkinoinnissaan yli viisikymppisten saavuttamiseksi?

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Risto Salminen on perehtynyt Karelia ammattikorkeakoulun Silver Economy -hankkeessa +50-ikäryhmään ja yrityksen markkinointiviestintään yli viisikymppisten asiakkaiden näkökulmasta.

Tilaisuus on maksuton eikä osallistuminen edellytä ennakkoilmoittautumista.


Työpaja: Ikäystävällinen yritys ja markkinointi

Valmentaja: Tiia Hamro-Drotz, Mastos Oy
Aika: ke 29.3. klo 13–17
Paikka: Pieksämäki, Yritystalo, Myllykatu 12

Ikäystävällinen yritys osaa huomioida ikäihmiset tuote- ja palveluvalikoimassaan, asiakaspalvelussaan ja markkinoinnissaan hyödyntämällä siten senioritalouden tuomia mahdollisuuksia. Yli 50-vuotiaiden on todettu olevan uskollinen asiakasryhmä, joka on valmis kokeilemaan myös uusia tuotteita ja palveluja. Tule työpajaan löytämään uusia näkökulmia markkinointiin yli viisikymppisille. Työpaja on osallistava ja sisältää jokaiselle yritykselle sopivia, helposti lähestyttäviä menetelmiä.

Työpajan vetää Tiia Hamro-Drotz. Tiia ponnistaa sosiaalisen median maailmasta ja on perehtynyt nykyaikaisen markkinointiviestinnän kehittämiseen yrityksissä. Hänen markkinointiviestinnän ajattelussaan korostuu vahva asiakasymmärrys sisällöntuotannon perustana.

Työpaja on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 17.3.2023 mennessä:
sinikka.mynttinen@xamk.fi tai puh. 050 496 5227.


Lisätietoja

Sinikka Mynttinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
puh. 050 496 5227
sinikka.mynttinen@xamk.fi

 Tilaisuudet ovat osa Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina -hanketta, jota rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, REACT EU:n ESR-toimen­piderahoitus.