Tunnetko olosi turvalliseksi Keski-Savon liikenteessä? Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta alueesi turvallisuuteen!

Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus sekä Pohjois-Savon ELY-keskus ovat aloittaneet yhteistyön Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla parannetaan sekä seudun asukkaiden että alueen läpi kulkevan liikenteen turvallisuutta. Keskeisenä lähtökohtana ovat asukkaiden mielipiteet ja kokemukset liikenneturvallisuudesta ja liikkumisolosuhteista.

Keski-Savon liikenneturvallisuudessa parannettavaa – vuosittain keskimäärin kaksi kuolemaa ja viisi vakavaa loukkaantumista

Viimeisen viiden vuoden aikana Keski-Savon liikenteessä on tapahtunut 170 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksissa on vuosittain kuollut keskimäärin kaksi henkilöä ja loukkaantunut vakavasti viisi. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne liikenneturvallisuustyön painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan merkittävästi vähennettyä. Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa toimintaa kunnan eri toimialoilla sekä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Viime kädessä vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille.

Alueella asuvien ja toimivien mielipiteitä ja kokemuksia liikenneturvallisuudesta selvitetään

Keski-Savossa asuvien ja toimivien mielipiteet ja kokemukset elinympäristönsä liikenneturvallisuudesta ja liikkumisen haasteista ovat keskeisessä roolissa uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Kesän aikana toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan alueen liikenneturvallisuusongelmia, ja se tarjoaa paikallisille mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti oman elinympäristönsä turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Osallistumalla kyselyyn voit olla mukana tekemässä Keski-Savosta turvallisempaa ja viihtyisämpää paikkaa kaikille.

 

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 21.7.2024 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/liikenneturvallisuus

 

Vastaajien kesken arvotaan kunnittain yksi pyöräilykypärä.