Liikkuva palveluyksikkö ReissuEllu pysähtyy 15.4.2024 Palvelukeskus Peltokartanolla Jäppilässä

Liikkuva palveluyksikkö ReissuEllu pysähtyy 15.4.2024
Palvelukeskus Peltokartanolla klo 12.30 – 14.30, Heikinlammentie 4 B Jäppilä.

Teemana kehonkoostumusmittaukset ja elintapaohjaus


Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Savon maaseudulla asuvien kuntalaisten ja monipaikaisten hyvinvointia sekä lisätä tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä toteutetaan liikkuvan palveluyksikön avulla, joka tarjoaa palveluohjausta ja digitaalisten sote-palveluiden opastusta ReissuEllu-nimisessä terveys- ja hyvinvointiautossa. Toimenpiteisiin kuuluu myös matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaminen, kuten ohjausta, mittauksia ja toimintatuokioita, sekä liikkuvan palveluyksikön toiminnan laajentaminen koko Etelä-Savon alueelle.

Ajakohtaista ReissuEllusta