Mökkiteiden ja muiden yksityisteiden lukitseminen puomilla

Yksityisteille on asennettu ja asennetaan puomeja, joiden tarkoituksena on pitää kutsumattomat vieraat poissa. Poliisikin suosittelee puomeja esim. kesäasunnoille johtaville teille.
Puomit toki pitävät kutsumattomat vieraat tehokkaasti pois, mutta samalla estävät (tai ainakin merkittävästi hidastavat) myös asiallisten kulkijoiden matkaa. Siksi puomi tulisikin rakentaa siten,
että viranomaiset (pelastuslaitos, poliisi, ensihoito) pääsevät kulkemaan puomista voimakeinoja käyttämättä.

Puomin takana olevalla tieosuudella tai kiinteistöllä saattaa olla kiireellistä apua vaativa tilanne, kuten sairaskohtaus, tulipalo, vedenvaraan joutunut henkilö, veneenlaskupaikka tai muu vastaava
tilanne. Viranomaiset eivät lähtökohtaisesti ota vastaan avaimia yksittäisiin puomeihin, mutta mikäli puomi toteutetaan tämän ohjeen mukaisilla järjestelyillä, kiireellinen apu pääsee perille nopeammin ja puomia/lukkoa ei tarvitse vaurioittaa.

Pääsy puomin ohi toteutetaan asentamalla puomiin tai sen välittömään läheisyyteen selkeästi havaittava punaisella huomiovärillä merkitty lukko, joihin vain viranomaisilla on avain. Alla
esimerkkejä toteutustavoista. Viranomaislukon hankinnasta ja hankintakustannuksista vastaa puomin omistaja/haltija.

🔵 Avainsäiliö:
Puomin käyttölukon yksi avain sijoitetaan puomissa tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan avainsäiliöön.
Avainsäiliöputken hinta n. 20-40€ ja sisään tulevan putkilukon hinta n. 140€.
Lukkoliike veloittaa avainsäiliöputken asennuksesta puomiin tm. oman hinnastonsa mukaisesti.

🔵 Riippulukko:
Puomi varustetaan kahdella riippulukolla, joista toinen on tienkäyttäjien omilla avaimilla avattavissa ja toinen viranomaisavaimella avattavissa. Molemmat lukot toimivat itsenäisesti
puomin avaamiseen.
Riippulukon hinta n. 100-160€.

Toimijat joilla on avain ko. lukkoihin:
🔹 Etelä-Savon pelastuslaitoksen kaikki yksiköt
🔹 Itä-Suomen poliisilaitoksen Etelä-Savon alueella toimivat yksiköt
🔹 Eloisan ensihoitoyksiköt

Ainakin seuraavat lukkoliikkeet sarjoittavat ja myyvät viranomaisavaimelle käyviä lukkoja:
🔹 Loihde, Teollisuuskatu 12, Mikkeli, 029 001 3370
🔹 Certego, Karikontie 1, Mikkeli, 020 7800 300
🔹 BLC Turva, Kirkkokatu 7, Savonlinna, 029 70 311 516
🔹 Lukko-Sutela, Häyrisentie 2, Pieksämäki, 015 228 990

Sarjoitettu lukko, sekä puomin ja puomin haltijan tiedot toimitetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen lähimmälle toimipisteelle tai Mikkelin, Savonlinnan tai Pieksämäen paloasemalle. Lukon paikoilleen asennuksesta vastaa pelastuslaitos.

Etelä-Savon pelastuslaitos

Lue koko tiedote