Niinimäen tuulivoimahankkeen rakennusluvat

Niinimäen tuulivoimahankkeen rakennuslupahakemusasiakirjat lausuntoineen ovat vireillä MRL § 132 ja 133 mukaisesti. Rakennuslupakäsittely pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun 2022 aikana.