Nuorten kesätyöseteli

Pieksämäen kaupunki myöntää tänä vuonna 16 kappaletta 500 euron arvoisia kesätyöseteleitä. Kesätyösetelin idea on, että nuori etsii itse työpaikan yrityksestä ennen kesätyösetelin hakua. Kesätyöseteli maksetaan opiskelijan palkkaavalle työnantajalle. Työaika on oltava vähintään 30h/viikko ja työsuhteen on kestettävä vähintään 4 viikkoa. Kesätyösetelin myöntämisen ehto on, että työnantaja tarjoaa nuorelle mielekästä, esim. oman opiskeltavan alan työtä. Työnantajana voi olla Pieksämäellä toimiva yritys. Kesätyösetelit ovat nuorten haettavissa 1.2.2021 alkaen ja ne myönnetään hakuehdot täyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakulomake täytetään sähköisesti ja se löytyy: https://po1nt.fi/pieksamaki/tyopaikkojanuorille/

sivuilta haun alkaessa. Kesätyöseteli ja siihen liittyvät lomakkeet postitetaan yritykseen. Kesätyösetelin myöntämisen jälkeen nuori ja työantaja täyttävät yhdessä kesätyösopimuksen. Allekirjoitettu sopimus palautetaan Pieksämäen kaupungin nuorisotoimeen kuukausi kesätyösetelin myöntämisen jälkeen, kesätyöseteli päätökset tehdään saapumisjärjestyksessä ja lomakkeet postitetaan päätöksen jälkeen yritykselle.

Kuka on oikeutettu kesätyöseteliin?
* 2001–2004 syntyneet
* ammattiin opiskeleva tai lukiossa opiskeleva (oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2021 samassa oppilaitoksessa) tai keväällä 2021 ammattiin valmistuva tai ylioppilaaksi kirjoittava nuori
* pieksämäkeläinen (kirjoilla Pieksämäellä 1.1.2021)

Tuki maksetaan työnantajalle palkan maksun jälkeen, ei nuorelle. Kopio kesätyösopimuksesta ja tukipäätös toimitetaan sekä työnantajalle että työntekijälle.

Jos kesätyöseteliä ei voida myöntää, sekä työnantajaan että työntekijään ollaan yhteydessä. Tällöin kesätyöseteli ei ole voimassa.

Palkkaus
Palkan on oltava alan työehtosopimusten mukainen huomioon ottaen nuorten työntekijöiden alakohtainen palkkahinnoittelu. Työntekijälle on myös suoritettava työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisesti erillinen korvaus ylityöstä tai lisätyöstä sekä maksettava normaalit ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja pyhälisät.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteen alkaessa, pitääkö työntekijä lomapäivät vuosilomana vai maksetaanko ne lomakorvauksena. Oman kulkuneuvon käytöstä työajoihin on maksettava kilometrikorvausta

Työsuhteen päätyttyä
Työnantaja antaa työsuhteen päätyttyä työntekijälle työtodistuksen. Kesätyötuki maksetaan takautuvasti työnantajan tilille, kun tarvittavat tositteet on toimitettu henkilöstöhallintoon LATOMO:n Päivi Nykäselle. Työnantajan on tehtävä kesätyötuen tilitys kuukauden kuluessa työsopimuksen päättymisestä.

Lisätietoja kesätyösetelistä:
Erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämä
pia.niilo-rama@pieksamaki.fi
0445883419