Nuorten liikuntaneuvonnassa hyviä tuloksia Pieksämäellä

Diak on kehittänyt Pieksämäelle nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallia. Mallia on rakennettu 2018 – 2021 aikana toteutetun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen kautta. Kyse on intensiivisestä liikuntaneuvonnasta, jossa nuori saa yksilöohjausta tarpeensa mukaan ja, jossa tehdään monialaista yhteistyötä. Kehittämishankkeen tuloksena on havaittu, että liikuntaneuvonta lisää huomattavasti nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeessa tutkittiin tarkasti toiminnan vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta.

Tuloksista ilmenee, että liikuntaneuvonnalla oli merkittäviä positiivisia vaikutuksia kaikkiin elämän osa-alueisiin, kuten itsetuntoon, osallisuuteen, kehonkuvaan, mielialaan, perhesuhteisiin, arjessa pärjäämiseen ja erilaisten taitojen oppimiseen. Lisäksi vaikuttavuusarvioinnissa havaittiin, että liikuntaneuvonta on erittäin kustannustehokas tapa nuorten tukemiseen, etenkin kun se toteutetaan ns. alhaalta-ylös -menetelmällä.

Lue koko juttu http://sport.pieksamaki.fi/nuorten-liikuntaneuvonnassa-kovia-tuloksia/?fbclid=IwAR3-sqn1ECYoFvw5taEw8-SpD5_sj0A5WMDKtB2boj9XvaHoAj553IDTUAU

Lisää tietoa oheisista kuvista sekä julkaisusta Nuorten liikuntaneuvonnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen