Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi – kaksi ehdotusta toteutetaan määrärahan puitteissa

Alkuvuodesta kaupunkimme pyysi ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määrärahan käyttökohteiksi. Kaupungin asiantuntijat arvioivat annettujen ideoiden ja ehdotusten toteutusmahdollisuudet, kustannusarvion ja aikataulun, jonka pohjalta toteutettavissa olevista ehdotuksista järjestettiin äänestys. 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi 18.6.2023. Äänestyksen yhteydessä oli mahdollista tarkastella ehdotuksia sekä asiantuntijoiden kommentteja tarkemmin ja äänestää useampaa itselle mielekästä vaihtoehtoa. Myös äänestyksen ulkopuolelle jääneet ehdotukset ja niiden kommentit olivat kaupungin asukkaiden nähtävissä.

Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 343 henkilöä, joista 319 vastasi kyselyyn sähköisellä lomakkeella ja 24 paperisella lomakkeella.

Eniten ääniä saaneet ehdotukset olivat

1. Soutuveneet asukkaiden ja matkailijoiden maksuttomaan käyttöön 26 %
2. Koulujen luistelukenttien viereen katokset ja kiinteät penkit 22 %
3. Nuorisolle paikka-/seinätilaa, johon saa piirrellä 21 %

Näistä ehdotuksista kaksi eniten ääniä saanutta toteutetaan määrärahan puitteissa tänä vuonna.

Kiitos kaikille osallistuneille!


Lisätietoja

Osallistuva budjetointi (Pieksämäen kaupunki)