Paikallispuolustusharjoitus vahvisti Etelä-Savon viranomaisten yhteistyötä poikkeusolojen varalle

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Savo 22 järjestettiin Savonlinnan alueella 3.–9. syyskuuta. Viikon aikana harjoiteltiin Puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Etelä-Savon eri viranomaisten ja muiden yhteistoimintaosapuolten välistä yhteistoimintaa. Etelä-Savon pelastuslaitos oli mukana sekä yhteistoimintaosuuksissa että evakuointiharjoituksen järjestäjän roolissa.

Tiistaina 6.9. toteutettiin poliisin vetämä yhteistoimintaharjoitus, paikallispuolustusjoukkojen koulutusta ja taisteluharjoituksia. Lisäksi päivän aikana pidettiin sekä oikea mediatilaisuus että poikkeustilannetta koskeva mediatilaisuusharjoitus. Kalustoesittelytilaisuudessa Savonlinnan Kirkkopuiston kentällä oli ilahduttavan paljon kävijöitä.

Keskiviikkona 7.9. oli vuorossa pelastuslaitoksen vetämä yhteistoiminnallinen evakuointiharjoitus, joka toteutettiin pöytäpeliharjoituksena Savonlinnan kaupungintalolla. Harjoituksen johtajana toimi pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä. Harjoituksessa olivat pelastuslaitoksen lisäksi mukana muun muassa Savonlinnan kaupunki, evakuoitavia vastaanottavat kunnat Pieksämäki, Kangasniemi ja Pertunmaa, sairaanhoitopiirit Sosteri ja Essote, Karjalan prikaati sekä Itä-Suomen poliisilaitos.

  • Saimme kehuja Karjalan prikaatin johdolta siitä, että niin moni viranomainen oli yhdessä miettimässä väestönsuojelun ja evakuoinnin kehittämistoimenpiteitä. Evakuointiharjoitus antoi meille todella hyvät eväät Etelä-Savon valmiussuunnitelmien päivitykselle, Jämsä toteaa.

Perjantaina 9.9. pidetään vielä pelastuslaitoksen vetämä Etelä-Savon valmiusjohtoryhmän kokous, jossa käydään läpi harjoituksen oppeja ja jatkotoimenpiteitä.

  • Kokonaisturvallisuutta kehitetään jatkossa osana Etelä-Savon hyvinvointialuetta. Valmiussuunnittelun resurssit on varmistettava jatkossakin, toteaa Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastus- ja turvallisuustoimialajohtaja Seppo Lokka.

Paikallisturvallisuus rakentuu yhteisestä varautumisesta ja harjoittelusta. Viranomaisten valmiussuunnitelmat valmistavat poikkeusoloja varten. Harjoituksissa puolestaan opitaan, millaista johtamista poikkeusoloissa tarvitaan ja miten sitä tulee kehittää.

Etelä Savo 22 -paikallispuolustusharjoituksessa olivat mukana Puolustusvoimien ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen lisäksi muuan muassa Itä-Suomen poliisilaitos, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (P-S ELY), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (E-S ELY), Itä-Suomen AVI, Savonlinnan kaupunki, Maanpuolustuskoulutus (MPK) ja Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri.

Toimintamalli mahdollisessa evakuointitilanteessa

  • Jos laajamittaiseen väestönsiirtoon tulee tarve, se tehdään valtioneuvoston päätöksellä, ja määräys pelastuslaitokselle tulee sisäministeriön kautta.
  • Johtamisvastuu on pelastustoimella ja alueen kunnat ja hyvinvointialue tukevat evakuointia.
  • Alkuvaiheessa pelastuslaitos ja muut viranomaiset tiedottavat laajasti eri kanavissa asukkaita ja antavat toimintaohjeita (ensimmäinen toimenpide on vaaratiedote TV:ssä, radiossa ja 112-sovelluksessa).
  • Suurin osa väestöstä siirtyy omatoimisesti omilla ajoneuvoilla viranomaisten ohjeistamana suositeltuja reittejä pitkin turvallisille alueille.
  • Se osa väestöstä, joka tarvitsee kuljetusta, kootaan valmius- ja evakuointikeskuksiin, joista järjestetään edelleen kuljetukset vastaanottaviin kohteisiin. Erityistä kuljetusta tarvitsevat siirretään ilman välietappeja mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.
  • Kriisialueelta lähtevät rekisteröidään poistumisreittien varrella olevissa kirjauspisteissä tai valmius- ja evakuointikeskuksissa.
  • Turvalliselle alueelle saapuvat rekisteröidään uudestaan vastaanottavien kuntien järjestelykeskuksissa tai kirjauspisteissä.

Lisätietoja:

Jani Jämsä
riskienhallintapäällikkö
040 129 5196, jani.jamsa@espl.fi

Tiedotteen kuvat: Etelä-Savon pelastuslaitos

Tiedotteen pääkuvassa ovat vasemmalta alkaen Etelä-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä ja pelastuspäällikkö, vs. pelastusjohtaja Tuomo Halmeslahti, Itä-Suomen poliisin ylikomisario Petri Isokuortti sekä Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Jokinen, apulaiskomentaja, eversti Petri Olli ja everstiluutnantti Ari Määttä.