Paloturvallisuuden arviointiin kannattaa käyttää hetki aikaa

Onhan toimivia palovaroittimia riittävästi ja poistumistiet käytettävissä? Onko huolehdittu tulisijojen ja hormien nuohouksesta? Näkyyhän kiinteistön osoitemerkintä pimeässäkin niin, että apu löytää perille? Esimerkiksi näitä asioita asuinkiinteistöjen omistajat pääsevät arvioimaan kotiin postitettavassa paloturvallisuuskyselyssä.

Paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden postitus on käynnistynyt Mikkelin seudulla. Pieksämäen ja Savonlinnan seuduilla postitukset on tarkoitus tehdä huhtikuun aikana.

Itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla kiinteistöjen omistajat tai haltijat voivat itse arvioida kiinteistönsä turvallisuutta ja korjata mahdollisia puutteita.

Itsearviointilomakkeet lähetetään vuosittain noin 10 prosentille Etelä-Savon kohteista niin, että ne kaikki tulevat arvioiduiksi kymmenen vuoden sisällä. Kohteena ovat asuinpientalot, vapaa-ajan asunnot ja asuintaloyhtiöt.

Tänä vuonna taloyhtiöiden edustajat pääsevät halutessaan kokeilemaan sähköisen arviointilomakkeen täyttämistä. Pientalot ja vapaa-ajan asunnot arvioidaan vielä perinteisesti paperisella lomakkeella, mutta jatkossa niidenkin omistajille tarjotaan sähköisen asioinnin mahdollisuus.

 

Tämän vuoden arviointikohteet

Mikkelin seudulla arviointikohteena ovat Hirvensalmi: Haukonmäki ja Ripatti; Mikkeli: Harjumaa, Hiirola ja Kalvitsa; Ristiina (Mikkeli): Koivakkala ja Vitsiälä; Suomenniemi (Mikkeli): Karkaus; Mäntyharju: keskusta ja Varpanen; Pertunmaa: kirkonkylä sekä Puumala: keskusta ja Lintusalo.

Pieksämäen seudulla omavalvonta kohdistuu pohjoisosan haja-asutusalueille, joissa sijaitsee omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja sekä muutama rivitalo. Alueeseen sisältyy muun muassa Haapakoski, Naarajärven pohjoisosa, Nenonpelto, Mataramäki, Paltanen ja Vanaja.

Savonlinnan seudulla omavalvontaa tehdään Pihlajaniemessä ja Kellarpellossa sekä Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjussa, Savonrannassa ja Sulkavalla. Kohteena on asuin- ja vapaa-ajan rakennuksia.

 

Arviointi on syytä tehdä huolellisesti

Pelastuslaitoksen kiinteistöjen omistajille lähettämä itsearviointiaineisto sisältää saatekirjeen, paloturvallisuusoppaan, täytettävän ja palautettavan itsearviointilomakkeen sekä maksetun palautuskuoren.

Huolellisesti täytetty lomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle mahdollisimman pian, mielellään muutaman viikon sisällä. Vastausten perusteella arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Tarkastuksia voidaan tehdä myös pistokoeluonteisesti.

Pelastuslaitos sopii kuitenkin aina mahdollisen palotarkastuksen ajankohdasta kohteen omistajan kanssa etukäteen. Palotarkastaja ei ilmesty yllättäen kenenkään ovelle ja hänellä on aina pelastuslaitoksen virka-asu ja henkilökortti.