Pieksämäen biokaasulaitoksella tuotetaan jätevedenpuhdistamon lietteestä vihreää energiaa

Pieksämäen biokaasulaitos on nyt virallisesti avattu ja täydessä toiminnassa. Laitos on Biovoiman toteuttama ja Pieksämäen Vesi Oy:n tilaama projekti, ja se hyödyntää jätevedenpuhdistamon orgaanista lietettä biokaasun tuotantoon. Tämä ympäristöystävällinen energiantuotanto tekee Pieksämäen keskuspuhdistamosta energian suhteen omavaraisen.

Biokaasulaitos käsittelee vuosittain 6 000 tonnia jätevedenpuhdistamon lietettä, ja sen piirissä olevalla talousalueella on noin 17 000 asukasta. Tuotetusta biokaasusta valmistetaan 100 % uusiutuvaa sähköä ja lämpöä jätevedenpuhdistamon käyttöön, ja ylimääräinen energia syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Projekti-insinööri Tero Kemppi Biovoimasta kertoo, että laitoksen täydessä kapasiteetissaan tuottama energia on noin 1,8 GWh, ja se jakautuu puoliksi sähkön ja lämmön kesken. Osuus menee laitoksen omaan käyttöön, ja loput palvelevat keskuspuhdistamoa.

Projektin toteutusmuoto on ollut avaimet käteen -malli, ja se alkoi huhtikuussa 2022. Projektissa ollaan muutamia kuukausia alkuperäisestä aikataulusta myöhässä, mutta sota-aikaan osuneet automaatiohankinnat aiheuttivat viivästymisen.

Biokaasulaitoksen toteuttaminen vastaavassa mittakaavassa on mahdollista monissa kaupungeissa ja kunnissa. Pienemmillä puhdistamoilla, joilla ei ole riittävästi lietettä, voidaan käyttää muita orgaanisia syöteaineita, kuten lietelantaa.

Projektin kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti tuotetun energian omakäyttö ja mahdolliset porttimaksut ulkopuolisilta syötteiltä. Myös lopputuotteen, kuten lannoitteen, myynti voi tukea kannattavuutta.

Pieksämäen biokaasulaitos on esimerkki siitä, miten paikalliset jätevesilietevarannot voidaan hyödyntää vihreän energian tuottamiseen. Sijainnilla voi olla merkitystä logistiikan ja kustannusten kannalta, mutta se vaihtelee tapauskohtaisesti.

Pieksämäen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Matti Laaksonen kertoo, että päätös biokaasulaitoksen rakentamisesta perustui hankkeen hyvään kannattavuuteen. Projektin alussa oli suunniteltu, että takaisinmaksuaika olisi noin kymmenen vuotta, mutta tarkempi takaisinmaksuaika määritellään vasta, kun todelliset tuottoluvut ovat tiedossa.

Tulevaisuudessa laitoksen toimintaa aiotaan ylläpitää ja huoltaa, ja tuotetun biokaasun määrää lisätään erilaisten syötteiden avulla, kuten rasvakaivolietteillä. Pieksämäen biokaasulaitos on merkittävä hanke kaupungille, ja se edistää vihreän energian käyttöä alueella.


Lue lisää: Biovoima