Pieksämäen kaupungin asukastutkimus maahanmuuttaneille / Resident survey of the City of Pieksämäki for immigrants / Опитування мешканців міста Піексямякі, які перебувають у статусі іммігрантів

Tervetuloa vastaamaan Pieksämäen kaupungin asukastutkimukseen!

Pieksämäen kaupunki toteuttaa parhaillaan asukastutkimusta, jolla halutaan selvittää, miten muualta Suomeen muuttaneet henkilöt ovat asettautuneet seudulle. Kysely on tarkoitettu kaikille Pieksämäen asukkaille, jotka ovat syntyneet ulkomailla.

Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, englanniksi ja ukrainaksi – pääset vaihtamaan kielen haluamaksesi lomakkeella. Aloita vastaaminen tästä:

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8vrLyHXJqpUojae?Q_Language=FI

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Kyselyn analysoinnista vastaa tutkimusyritys Innolink (www.innolink.fi).

Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Ystävällisin terveisin
Pieksämäen kaupunki ja Innolink

———

We are inviting you to respond to the resident survey of the City of Pieksämäki!

The City of Pieksämäki is carrying out a resident survey to find out how people who have moved to Finland have settled in the region. The survey is intended for all residents of Pieksämäki who were born outside of Finland.

You can respond in Finnish, English or Ukrainian. You can change the survey language on the form.  Start the survey here:

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8vrLyHXJqpUojae?Q_Language=EN

Survey responses are anonymous and individual respondents cannot be identified. The survey will be analysed by the Innolink consultancy company (www.innolink.fi).

Thank you in advance for your feedback!

Best regards,
City of Pieksämäki and Innolink

———

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні жителів міста Піексямякі!

Міська влада Піексямякі проводить опитування жителів, щоб з’ясувати, як люди, які переїхали до Фінляндії, оселилися в регіоні. Опитування призначене для всіх жителів Піексямякі, які народилися за межами Фінляндії.

Ви можете відповісти фінською, англійською чи українською мовами. Ви можете змінити мову опитування у формі. Почніть опитування тут:

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8vrLyHXJqpUojae?Q_Language=UK

Опитування є анонімним, жодного респондента неможливо ідентифікувати. Опитування буде проаналізовано консалтинговою компанією Innolink (www.innolink.fi).

Заздалегідь дякуємо за ваші відповіді!

З найкращими побажаннями,
Місто Піексямякі та Innolink