Pieksämäen kaupunki mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon – Hinku-verkostossa jo 89 kuntaa

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on päättänyt liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Pieksämäen kaupunki sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Pieksämäen kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät päätökset liittyvät kaupungin strategian ja ilmasto-ohjelman mukaisesti mm. ympäristöystävälliseen liikkumiseen, kestävään energian tuotantoon ja –kulutukseen, elinvoimaiseen maatalouteen, metsiin sekä kiertotalouteen. Kaupungin merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne, kaukolämpö ja lämmitysenergia (sähkö-, öljy- ja muu lämmitys). Päätavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”Pieksämäki on menossa vahvasti kohti hiilineutraaliutta. Meillä on käynnissä useita uusiutuvan energian hankkeita, jotka edistävät kaupungin ilmasto-ohjelmaa ja vähentävät kokonaispäästöjä. Mielenkiinnolla odotamme myös uuden Niinimäen tuulipuiston rakentamisen käynnistymistä, elinkeinojohtaja Markus Vesterinen sanoo.

Kaupunginhallitus myös hyväksyi aiemmin ilmastoyhteistyösopimuksen Savon Voiman kanssa, jonka tavoitteena on energian kulutuksen ja päästöjen vähentäminen sekä pidemmällä tähtäimellä tavoitella kaukolämmöntuotannon hiilineutraaliutta. Keinoina tavoitteisiin pääsemiseen ovat erimerkiksi biopohjainen kaukolämpö ja päästöttömät ratkaisut, älykkäät energiaratkaisut osana kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista, uuden puhtaan energian tuotantoratkaisut, aurinkoenergia sekä jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen kaksisuuntainen energian hyödyntäminen ja energian varastoinnin kehittäminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia.

”Tärkeää on saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asukkailta ja yrityksiltä ei kuitenkaan edellytetä kohtuuttomia toimia. Energiakriisin ja energiahintojen nousun takia kaikki joutuvat miettimään esimerkiksi kulutustottumuksiaan ja liikkumista. Monet yritykset ovat jo tähän mennessä suunnitelleet ja ottaneet käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja”, kaupunginjohtaja Ulla Nykänen sanoo.

”Pienistä puroista syntyy iso virta. Muutokset edistävät hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista – varsinkin, jos ne jäävät pysyviksi tavoiksi”, Nykänen jatkaa.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Pieksämäen kaupungin liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 89 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 288 500. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

”Pieksämäen kaupungin mukaantulo on erinomainen vahvistus Hinku-verkostolle”, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.


Mikä Hinku?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

Kaupungin yhteyshenkilö
elinkeinojohtaja Markus Vesterinen
markus.vesterinen@pieksamaki.fi
puh. 044 799 5577

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä
professori Jyri Seppälä
Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1629
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi