Pieksämäen kaupunki pyytää puukauppatarjouksia

 

Pieksämäen kaupunki pyytää puukauppatarjoukset seuraavista puunmyyntisuunnitelmista (PS) (5 kpl).
Puunmyyntisuunnitelmat koostuvat myrskytuhopuista, harvennushakkuista ja parilla kohteella uudistushakkuista. Myrskytuhokohteet on osin nimetty poimintahakkuina. Myrskytuhopuiden osuus hakkuumäärästä on noin 30 %.

Kokonaisuudesta pyydetään yksi tarjous:

PS           HANKE

1         06-458-092H-21       7:56     Piilukka
2         06-458-081H-21       36:2     Lepistö
3         06-458-095L-21        59:2     Nokkalanpelto
4         06-458-078E-21       2:64     Vanhatalo ym.
5         06-458-146G-21       5:11     Itälahti

Harvennus- ja poimintahakkuut  873 m3
Uudistushakkuu  149 m3
Yhteensä  1 021 m3

Tarjoukset mitta-, laatu- ja rahoitus- ym. ehtoineen tulee lähettää perjantaihin 24.9.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella:

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA / KIRJAAMO
PL 125
76101 PIEKSÄMÄKI

tai sähköisesti osoitteella  kirjaamo@pieksamaki.fi  

Lisätietoja ja tarjousasiakirjat ovat saatavissa Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteestä, osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi.
Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 / Pieksämäen kaupunki  ja Hannu Tiusanen, puh. 040 480 2360 / Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry.